Головна Звіти Директор Ліцею

Статистика

Сейчас 20 гостей онлайн

Вхід на сайтСвята

Праздники Украины

Погода

Печать

Звіти Директора Ліцею

З В І Т

про підсумки  роботи за 2013-2014 навчальний рік

Костянтинівського професійного  будівельного  ліцея ( 39)  станом на 07.07.2014 р.

1.        Відомості про контингент учнів

Курс

Група

Термін

навчан

ня

Назва професії

Кількість учнів

Випу

щено

Відраховано

Прий-

нято

протя-

гом навча-

льного

року

Примітка

 

 

01.09

2013

30.062014

Пере

веде

но  в

 інші закла

ди

За

 влас-ним бажан ням

За виро ком суду

З ін ших при

чин

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

ІІІ курс на базі базової загальної середньої освіти

 

ІІІ

1-3

3 р.

Електрогазозварник; контролер зварювальних робіт

24

22

23

1

 

 

 

 

 

 

ІІІ

3-3

3 р.

Слюсар з ремонту автомобілів

25

24

25

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ

4-3

3 р.

Секретар керівника; оператор комп’ютерного набору

23

23

23

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ

5-3

3 р.

Кухар; кондитер

23

21

23

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

95

90

94

1

 

 

 

 

 

 

І курс на базі повної загальної середньої освіти

 

І

2.1т-1

1,5 р.

Муляр; електрогазозварник

26

24

1

 

 

1

 

 

 

 

І

4т-1

1,5 р.

Секретар керівника; оператор комп’ютерного набору

25

23

2

 

3

 

 

3

 

 

Всього:

51

47

3

 

3

1

 

3

 

 

І курс на базі базової загальної середньої освіти

 

І

1-1

3 р.

Електрогазозварник; контролер зварювальних робіт

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

І

1.3.-1

3 р.

Електрозварник ручного зварювання; слюсар з ремонту автомобілів

20

20

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І

5-1

3 р.

Кухар; кондитер

24

24

 

1

1

 

 

2

(1перев.)

 

 

Всього :

64

64

 

1

3

 

 

4

 

 

Всього І курс

 

 

 

 

115

111

3

1

6

1

 

7

 

 

ІІ курс на базі базової загальної середньої освіти

 

ІІ

1-2

3 р.

Електрогазозварник; контролер зварювальних робіт

21

20

1

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

3-2

3 р.

Слюсар з ремонту автомобілів

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

5-2

3 р.

Кухар; кондитер

27

27

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

73

72

1

 

 

 

 

 

 

 

ІІ курс на базі повної загальної середньої освіти

 

ІІ

2т-2

1,5 р.

Муляр; монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

17

-

17

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

4т-2

1,5 р.

Секретар керівника; оператор комп’ютерного набору

22

-

22

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

39

-

39

 

 

 

 

 

 

 

Разом ІІ курс            

112

72

40

 

 

 

 

 

 

 

    Разом 3 курси       

322

310

137

2

6

1

 

7

 

 

 

2.        Підсумки державної  кваліфікаційної атестації

з/п

Назва професій

Всього учнів

Здавало екзамени

учнів

Випущено

Отримали диплом з відзнакою

Приміт   ка

за встанов-

леним розрядом

підвищ

розряд

 за ниж

чим

розря- дом

Отри-

мали

довідку

свідоцтво.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Електрогазозварник; контролер зварювальних робіт

22

22

22

 

 

 

 

 

2

Муляр; монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

16

16

16

 

 

 

6

 

3

Слюсар з ремонту автомобілів

24

24

24

 

 

 

 

 

4

Кухар; кондитер

21

21

21

 

 

 

1

 

5

Секретар керівника, оператор комп’ютерного набору

44

44

44

 

 

 

6

 

 

Примітка :  отримали дипломи –  127 осіб             атестати  -  88 осіб     

 

 

 

 

  

3.        Працевлаштування випускників (прогноз)

 

з/п

Назва професії

№ групи

Всього випу-

щено

Праце-

влаштов.

Видано вільних дипломів

 

Відкрили свою справу

Направ-

лення на

навчання

Призвано до збройних сил

Інше

(виїхали за межі  міста під вартою,

декретна відпустка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Електрогазозварник; контролер зварювальних робіт

1-3

22

20

 

 

2

 

 

2

Муляр; монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

2т-2

16

16

 

 

 

 

 

3

Слюсар з ремонту автомобілів

3-3

24

19

 

 

5

 

 

4

Кухар; кондитер

5-3

21

11

7

 

3

 

виїзд – 4

декретна відпустка - 3

5

Секретар керівника; оператор комп’ютерного набору

4т-2

4-3

44

27

5

 

12

 

декретна відпустка - 5

 

Всього

6

127

93

12

 

22

 

12

 

4.        Забезпеченість кадрами

 

з/п

Категорії працівників

Кількість за штатним розписом

Фактична кількість

Які вакансії

1

Майстри виробничого навчання

17

17

-

2

Викладачі предметів профтехциклу

7,5

7,5

 

3

Викладачі загальноосвітніх предметів

9

9

 

4

Вихователі

-

-

-

5

Методисти

1

1

-

6

Соціальний педагог

1

1

-

7

Практичний психолог

1

1

-

 

 

5.  Стан навчально-побутових споруд

 

з/п

Навчальні та побутові споруди або окремі приміщення

Проектна потужність (чол.)

% використання

В якому стані споруди чи приміщення

Примітка

1

2

3

4

5

6

1

Навчальний корпус 

700

100%

задовільний

 

2

Корпус навчальних майстерень 

135

100%

-“-

 

3

Електрогазозварювальна майстерня

30

100%

-“-

 

4

Складські приміщення

-

100%

задовільний

 

5

Їдальня

150

 

-“-

 

6

Актова зала

250

100%

-“-

 

7

Спортивна зала -  2

60

100%

-“-

Зроблено капітальний ремонт

8

Спортивний майданчик

30

100%

-“-

 

підрозділ

9

Гуртожиток

25

100%

задовільний

 

10

Бібліотека (читальна зала)

15

100%

задовільний

 

 

6.        Наявність кабінетів, майстерень

з/п

Назва кабінетів, майстерень

Кількість

% укомплектовано відповідно до програми

Перспектива готовності до 01.09.2014 року

Кабінети

1

Охорона праці

1

89

готові

2

Технічне креслення

1

85

-“-

3

Захист  Вітчизни

1

76

-“-

4

Електротехніки

1

75

-“-

5

Інформатики та інформаційних технологій

1

88

-“-

6

Математики

2

100

-“-

7

Фізики

1

100

-“-

8

Хімії

1

100

-“-

9

Світової літератури

1

85

-“-

10

Української мови та літератури

2

100

-“-

11

Історії України,Всесвітня історія

1

85

-“-

12

Іноземної мови

2

90

-“-

13

Основи економічних знань

1

80

-“-

14

Матеріалознавства

1

85

-“-

15

Спецтехнологія слюсарів з ремонту автомобілів

1

85

 

16

Біологія

1

82

-“-

17

Кулінарії, Технології кондитерських виробів

1

85

-“-

18

Правознавства

1

75

-“-

19

Географія

1

75

-“-

20

Технології  кам’яних робіт

1

97

Зроблено капітальний ремонт

21

Справочинства

1

100

-“-

22

Спецтехнології зварювальних робіт

1

95

-“-

23

Технічне обслуговавання і ремонт автомобілів

1

98

-“-

 

   Ітого

26

95

готові

Лабораторії

1

Будови автомобілів

1

100

готові

2

Інформатики і комп’ютерної техніки

1

100

-“-

3

Фізики

1

80

-“-

4

Кухня-лабораторія з дегустаційним залом

1

98

-“-

5

Хімії

1

80

-“-

Майстерні

1

Слюсарна

1

100

готові

2

Електрогазозварювальна

1

100

-“-

3

Кам’яних робіт

1

100

-“-

4

Машинопису

1

95

-“-

5

Магазин-майстерня

1

85

-“-

6

Ремонту автомобілів

1

95

-“-

7

Комп’ютерний клас

1

95

-“-

8

Теслярів

1

75

-“-

9

Швачок

1

76

-“-

 

 

7.  Пропуски уроків учнями за 2013-2014 навчальний рік

 

з/п

Вид навчання

Пропущено всього годин

із них

на 1-го учня

з поважних причин

без поважних причин

з поважних причин

без поважних причин

1

2

3

4

5

6

7

1

Теоретичне

1386

1300

86

4,5

0,3

2

Практичне

146

116

30

0,4

0,1

 

Разом:

1532

1416

116

4,9

0,4

 

8. ЗВІТ  директора Костянтинівського професійного будівельного ліцею (39)  Герасимова  Віктора Павловича за 2013-2014 навчальний рік

1.  Персональний внесок директора у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у ліцеї.

Організація  діяльності  педагогічного колективу  щодо забезпечення  навчально-виховного процесу в ліцеї, здійснювалась  відповідно до плану роботи КПБЛ на навчальний рік, який було складено і затверджено у серпні 2013 року.

Основні напрямки роботи колективу у 2013-2014 навчальному році:

-          Використання новітніх технологій у НВП;

-          Впровадження форм і методів ділової активності у НВхП;

-          Підвищення рівня професіоналізму педагогічних працівників;

-          Реалізація державної програми інформатизації та комп’ютерізації ПТНЗ

-          Проведення конкурсів професійної майстерності.

-          Участь педпрацівників і учнів в обласних заходах і конкурсах.

-          Виконання Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу  щодо створення безпечних умов праці і навчання.

У 2013-2014 навчальному році професійне навчання в ліцеї здійснювалось за професіями, згідно Ліцензії МОН України: АБ № 285302 від 18.09.2013 року.

1.

4115  “Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

4112  «Оператор комп’ютерного набору»

60

2.

5220 “Продавець продовольчих товарів.

4112 «Оператор комп’ютерного набору»

30

3.

 

7212 “Електрогазозварник ”

7212 “Контролер зварювальних робіт”

60

4.

7231 ”Слюсар з ремонту автомобіля”

 

60

5.

 

7122 “Муляр”

7214 “Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій ”

60

6.

5122   “Кухар”

7412  “Кондитер»

60

7.

7212 «Електрозварник ручного зварювання

7231 «Слюсар з ремонту автомобілів»

30

8.

7122 «Муляр»

7212 «Електрозварник ручного зварювання»

30

 

Всього:

390

 

 

План  держзамовлення  2013 року - 120 осіб,  виконано  у  кількості  115  осіб.  

264 учня – 72,9%  поряд з професійною  одержували повну загальну  середню освіту.

План  випуску  2014 року – 134.

№ з/п

№ гр

к-ть

учнів

 

професія

К-ть

диплом

К-ть

атест

з

відзнакою

примітка

1

2т-2

17

Муляр; монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

16

-

6

1

2

4т-2

22

Оператор комп’ютернорго набору; секретар керівника

21

-

5

1

Всього

2 гр

39

Зимовий випуск

37

 

11

2 (декрет, виїзд)

3

1-3

22

Електрогазозварник; контролер зварювальних робіт

22

22

 

1-перевод 1-достроково

4

3-3

 

Слюсар з ремонту автомобілів

24

23

 

1 - достроково

5

4-3

23

Секретар керівника; оператор комп’ютерного набору

23

23

1

-

6

5-3

 

Кухар; кондитер

21

20

1

2 - достроково

Всього

4 гр

95

Літній випуск

90

88

2

5

Ітого

6 гр

134

 

127

88

13

7

 

Втрата контингенту за навчальний рік склала 9 учнів.  2 учня – по переводу до іншого ПТНЗ, 1 – рішення суду, 6 – власне бажання.

 

 

 

 

Рівень досягнень учнів випускних груп за результатами ДКА:

К-ть  уч-нів за  списком

К-ть  допуще-них

до ДКА

К-ть  не  допуще-них

рівень  навч.  досягнень

Разряди

Дипло

ми з від-

знакою

 

Висок

%

Дост

%

задо-віль-

ний

%

Вис

%

Встан.

%

ниж.

%

127

127

-

33%

56%

11%

-

100%

6,9%

13 осіб (10,23%)

 

На протязі навчального року виконувалися завдання виховної роботи,   спрямовані на поєднання навчання з розвитком  творчих  здібностей учнів,  їх  залучення  до   різноманітної  діяльності  за     інтересами  та  професійним  вибором,  впровадженням принципів загальнолюдської моралі і духовності; розвитком  потреби  учнів  у  здоровому  способі  життя, та забезпеченні    соціального захисту учнів. З цією метою в ліцеї застосовувалися різноманітні форми позаурочної навчально-виховної роботи. Для розвитку у учнів інтересу до знань проводилося: свято  знань,  предметні олімпіади,  предметні  тижні..

Організовувалося  відзначення ювілейних дат, річниць визначних діячів України та світу, проводилися бесіди, випускалися стіннівки відповідно до переліку святкових і пам’ятних дат на поточний навчальний  рік. 

Всю позаурочну роботу з трудового виховання спрямовували на формування в учнів професійних навичок в умовах ринкової економіки, розвитку зацікавленості до обраної професії, забезпеченню самообслуговування в ліцеї, підготовку учнів до майбутнього самостійного трудового життя. 

З метою виховання в учнів патріотичних почуттів, національної гідності, забезпечення усвідомлення ними своєї етнічної спільності проводилися виховні години за означеною тематикою.

Превентивне виховання виконувалося з метою  реалізації заходів,  спрямованих на попередження, подолання  і  запобігання  відхилень  у  учнів  аморальної  поведінки;  виховання  почуття  відповідальності  за  своє  здоров'я,   поведінку  згідно  морально-правових норм,  які  існують  у  суспільстві.

З метою  формування  у  учнів  здорового  способу  життя,  пропаганди  медичних  знань  організували  роботу  "факультету здоров'я", який проводив  зустрічі  з  лікарями  різних  фахів  з  метою  антиалкогольної,  антинаркотичної,  антитютюнової  пропаганди,  пропаганди  небезпеки  СНІДу  та  венеричних  захворювань.

Брали  участь  в  проведенні профілактичних  операцій:

-  "Урок" - щодо  виконання  статей  Закону  України  "Про  освіту"

-  "Моя  сім'я" - для  своєчасного виявлення  сімей  соціального  ризику  проводили  обстеження  матеріально-побутових  умов  "проблемних"  сімей,  вели  роз'яснювальну  роботу  з  батьками  про  їх  відповідальність  за  створення  сприятливих  умов  щодо  виконання,  навчання  та  розвитку  неповнолітніх  дітей.

Встановлювали  особливий  контроль  за здійсненням  виховної  і  профілактичної  роботи  з  учнями  групи  ризику, а саме ті,  що:-  знаходяться  на  обліку  в  ВКМСН  та  ССН;

-  схильні  до  вживання  алкоголю;

-  які  самовільно, без  поважних  причин  залишають  ліцей  більш  ніж   

   тиждень;

-  систематично  не  встигають  більш  ніж  з трьох  предметів

-  які  мають  несприятливі  умови  проживання  та  виховання і т.і.

Були проведенні змагання по волейболу серед навчальних закладів міста та підприємств міста, з настільного тенісу, присвячені Дню фізкультурника де учні зайняли 1та ІІ місця.  Наказом Департаменту освіти і науки від 28.05.2014 року № 285 «Про підведення підсумків обласного смотру-конкурсу самодіяльної художньої творчості в ПТНЗ», за високі показники (6 призових місць з художньої самодіяльності, 2 місця з декоративно-прикладної творчості) у виховній роботі ліцею оголошена подяка.

З метою відповідного формування контингенту учнів ліцею директор проводить прогнозування потреб ринку праці  регіону у робітничих кадрах.

2. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ліцею.

Директор знаходить шляхи щодо ремонту навчальних корпусів і майстерень. Завдяки досвіду роботи, особистим зв’язкам та наполегливості директора поновлено систему опалювання, відремонтовано покрівлю майстерень, навчальних корпусів і спортивних залів – 1200 м2, замінено електричний кабель.  Відремонтовано приміщення майстерні ремонту автомобілів – гаражу.  Придбано нове обладнання, комп’ютерна техніка.

3.  Залучення додаткових джерел фінансування ліцею та їх раціональне використання.

Додатковим джерелом фінансування є : виконання замовлень населення у майстернях ліцею;  надходження коштів від плану виробничої діяльності учнів; спонсорські  внески.

Директор співпрацює з батьківським комітетом ліцею, банками. Спонсорські  внески - кошти використовуються  у навчально-виховному процесі, на капітальні ремонти приміщень навчальних кабінетів.

4.  Вжиті заходи щодо забезпечення ліцею кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Два викладача загальноосвітньої підготовки  мають вищу категорію і педагогічне звання «Старший викладач». Якісний склад професійно-теоретичної та практичної підготовки:  3 викладача мають вищу категорію спеціаліста, 4 педзвання «Старший викладач», 2  майстри в/н  мають педагогічні  звання  «Майстер в/н  ІІ категорії». Педагогічні працівники підвищують кваліфікацію та проходять стажування своєчасно, згідно графіку.

5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів і педагогічних працівників.

Учням та педпрацівникам ліцею надається своєчасна медична допомога, щеплення, медичне обслідування . Є медичний пункт , медпрацівник від міської лікарні.

Директор сприяє виділенню коштів на придбання  необхідних медикаментів. Санітарно-гігієнічний стан ліцею постійно перевіряється Костянтинівською СЕС, на  зауваження якої директор реагує своєчасно.

 Директор приділяє увагу дотриманню охорони праці у ліцеї, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм  згідно Наказу МОНУ та Міністерства здоров’я України «Про посилення роботи щодо профілактики  захворювання дітей у навчальних закладах»/№242/178 від 21.04.05/

  Пільговій категорії учнів, до якої відносяться діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених родин, приділяється першочергова увага при нарахуванні стипендії, коштів за харчування, надання матеріальної допомоги.

Протягом 2013-2014 навчального року таким дітям надано матеріальної допомоги –                  1768,00 грн. 

Приділялась увага матеріальному стимулюванню та заохоченню педпрацівників. За значний внесок у громадське життя ліцею, високі показники у навчанні, участь у змаганнях, конкурсах, олімпіадах педпрацівники отримали премію у сумі 86400 грн.

Завдяки  піклуванню директора пільгова категорія учнів має змогу на оздоровлення. Заплановано оздоровлення 4 учнів у літній період, 5 учнів будуть оздоровлятися за рахунок опікунів. Всього 9 учнів з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості ліцею до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями.

З цією метою обрані органи учнівського самоврядування в группах, сформовано  учнівську Раду командирів , Раду профілактики правопорушень  та  Піклувальну  Раду ліцею.  Сформована Батьківська  Рада,  делеговані її  представникі  в  Піклувальну  Раду  ліцею. Налагоджено роботу  із  зв'язків  з  "АМК"  (Асоціацією  молоді  Костянтинівки),  з  "СМРУ"-  працевлаштування Організація суспільних робіт за узгодженням з МВССМ та МЦЗ. Складено комплексний  план  спільних  дій  ліцею,  відділу у справах молоді, кримінальної  міліції,  служби  у  справах  неповнолітніх  по  правовому  вихованню  учнів,  їх  батьків  з  профілактики  злочинів і правопорушень  серед  учнівської  молоді.

Спільно з ВКМСН  і  ССН  звірені списки  учнів,  які  скоїли  правопорушення  та  злочини,  які  порушили  алкогольне  законодавство. Їх постійно контролюють.

З  нового  набору  учнів  виявлено  підлітків,  схильних  до  правопорушень, тих,  які  здійснили  злочин  до  прийому  у  ліцей.

Обрано батьківські комітети в групах, делегувати представників від групи до Батьківського ради ліцею. Двічі на семестр проводяться батьківські загальноліцейні збори. Систематично впроваджуються  спільні  дії  ліцею  і сім’ї  з профілактики явищ серед молоді і за участю правоохоронців, лікарів венерологів, наркологів.

7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності ліцею. Реагування директора до зауважень та  пропозиції, викладенні батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

Рейтингова оцінка рівня виконавчої дисципліни директора  має  високий рівень.

Дотримується графік особистого прийому громадян директором КПБЛ. Звернення працівників,  батьків, учнів ніколи не залишаються без уваги. Директор реагує своєчасно і приймає відповідні рішення.

9.        Пропозиції щодо покращення навчально-виховного процесу, навчально-виробничої  діяльності

1.        Забезпечення методичними посібниками, технічною літературою, комплексом сучасних удосконалених засобів навчання.

2.        Фінансування з бюджетних коштів КПБЛ для придбання нового обладнання, техніки, приладів та інших сучасних засобів навчання.

3.        Надання можливості  комп’ютеризації навчального процесу (комп’ютерного класу), виділення коштів з бюджету на придбання персональних комп’ютерів та організаційної техніки .

4.        Направити роботу Учнівської Ради самоврядування на поліпшення навчального процесу, виховної роботи та позаурочної зайнятості учнів.

     5.  Удосконалення матеріально-технічної бази ліцею.

 

Директор  Костянтинівського

професійного будівельного ліцею                                                                                                     В.П.Герасимов

 

 

З В І Т

про підсумки  роботи за 2012-2013 навчальний рік

Костянтинівського професійного  будівельного  ліцея ( 39)  станом на 10.07.2013 р.

 1. Відомості про контингент учнів

Курс

Група

Термін

навчан

ня

Назва професії

Кількість учнів

Випу

щено

Відраховано

Прий-

нято

протя-

гом навча-

льного

року

При-

мітка

 

 

01.09

2012

25.052013

Пере

веде

но  в

інші закла

ди

За

влас-ним бажан ням

За виро ком суду

З ін ших при

чин

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

ІІІ курс на базі базової загальної середньої освіти

 

ІІІ

6

3 роки

Слюсар з ремонту автомобілів

25

 

25

-

-

-

-

-

-

 

ІІІ

7

3 роки

Кухар, кондитер

29

 

29

-

-

-

-

-

-

 

ІІІ

1-3

3 роки

Електрогазозварник, контролер зварювальних робіт

28

 

28

-

-

-

-

-

-

 

ІІІ

2-3

3 роки

Муляр,

Монтажник з монтажу сталевих та з/б контрукцій

20

 

20

-

-

-

-

-

-

 

Всього:

102

 

102

-

-

-

-

-

-

 

І курс на базі повної загальної середньої освіти

 

І

4-т-1

1.5 роки

Секретар керівника,

Оператор  комп’ютерного набору

26

27

-

-

-

-

-

1

-

 

І

2-т-1

1.5 роки

Муляр,

Монтажник з монтажу сталевих та з/б контрукцій

18

18

1

-

-

-

-

1

-

 

Всього:

44

45

1

-

-

-

-

2

-

 

І курс на базі базової загальної середньої освіти

 

І

1-1

3 роки

Електрогазозварник, контролер зварювальних робіт

18

19

-

-

-

-

-

1

 

 

І

3-1

3

роки

Слюсар з ремонту автомобілів

24

24

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

І

5-1

3 роки

Кухар, кондитер

26

25

-

1

-

-

-

-

 

 

Всього :

68

68

-

1

-

-

-

1

 

 

 

Всього І курс

 

 

 

112

 

113

 

1

 

1

 

-

 

-

 

-

 

3

 

 

ІІ курс на базі базової загальної середньої освіти

 

ІІ

1-2

3 роки

Електрогазозварник, контролер зварювальних робіт

24

24

-

-

-

-

-

-

-

 

ІІ

4-2

3

роки

Секретар керівника, оператор комп’ютерного набору

24

24

-

-

-

-

-

-

-

 

ІІ

3-2

3

роки

Слюсар з ремонту автомобілів

24

23

1 за рівнем дос.кв.

-

-

-

-

-

-

 

ІІ

5-2

3 роки

Кухар, кондитер

23

23

-

-

-

-

-

-

-

 

Всього:

95

94

1

-

-

-

-

-

-

 

ІІ курс на базі повної загальної середньої освіти

 

ІІ

4Т-2

1.5 роки

Продавець

прод.товарів оператор комп’ютерного набору

27

-

27

-

-

-

-

-

-

 

ІІ

2Т-2

1.5 роки

Муляр

Монтажник з монтажу сталевих та з/б контрукцій

26

-

26

-

-

-

-

-

-

 

Всього:

53

-

53

-

-

-

-

-

-

 

Разом ІІ курс

148

94

54

 

 

 

 

 

-

 

Разом 3 курси

362

207

157

1

-

-

-

3

-

 

 

 1. Підсумки державної  кваліфікаційної атестації

з/п

Назва професій

Всього учнів

Здавало екзамени

учнів

Випущено

Отримали диплом з відзнакою

Приміт   ка

за встанов-

леним розрядом

підвищ

розряд

за ниж

чим

розря- дом

Отри-

мали

довідку

свідоцтво.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Кухар, кондитер

29

29

29

-

-

-

2

-

2

Електрогазозварник, контролер зварювальних робіт

28

28

28

-

-

-

1

-

3

Муляр

Монтажник з монтажу сталевих та з/б контрукцій

46

46

43

-

3

-

4

-

4

Продавець продовольчих товарів,

Оператор комп’ютерного набору

27

27

27

-

-

-

7

-

5

Слюсар з ремонту автомобілів

25

25

22

-

3

-

-

-

 

Всього

155

155

149

 

6

-

14

-

Примітка :  отримали дипломи –  155                  атестати  - 102

 1. 3. Працевлаштування випускників (прогноз)

 

з/п

Назва професії

№ групи

Всього випу-

щено

Праце-

влаштов.

Видано вільних дипломів

 

Відкрили свою справу

Направ-

лення на

навчання

Призвано до збройних сил

Інше

(виїхали за межі  міста під вартою,

декретна відпустка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Муляр

Монтажник з монтажу сталевих та з/б контрукцій

2Т-2

 

2-3

26

 

20

26

 

14

-

 

6

-

 

-

-

 

6

-

 

-

-

 

-

2

Електрогазозвар-

ник,   контролер зварювальних робіт

1-3

28

16

12

-

12

-

-

3

Продавець продовольчих товарів,

Оператор комп’ютерного набору

4Т-2

27

22

5

-

-

-

5

(догляд за дитиною до трьох років)

4

Кухар, кондитер

7

29

14

15

-

5

-

10

(догляд за дитиною до трьох років)

5

Слюсар з ремонту автомобілів

6

25

22

3

-

3

-

-

 

Всього

-

155

114

41

-

26

-

15

 

 1. 4. Забезпеченість кадрами

 

з/п

Категорії працівників

Кількість за штатним розписом

Фактична кількість

Які вакансії

1

Майстри виробничого навчання

26

26

-

2

Викладачі предметів профтехциклу

9

9

-

3

Викладачі загальноосвітніх предметів

12

12

-

4

Вихователі

-

-

-

5

Методисти

1

1

-

6

Соціальний педагог

1

1

-

7

Практичний психолог

1

1

-

 

 

5. Стан навчально-побутових споруд

 

з/п

Навчальні та побутові споруди або окремі приміщення

Проектна потужність (чол.)

% використання

В якому стані споруди чи приміщення

Примітка

1

2

3

4

5

6

1

Навчальний корпус

700

100%

задовільний

 

2

Корпус навчальних майстерень

135

100%

-“-

 

3

Електрогазозварювальна майстерня

30

100%

-“-

 

4

Складські приміщення

-

100%

задовільний

 

5

Їдальня

150

 

-“-

 

6

Актова зала

250

100%

-“-

 

7

Спортивна зала -  2

60

100%

-“-

Зроблено капітальний ремонт

8

Спортивний майданчик

30

100%

-“-

 

підрозділ

9

Гуртожиток

25

100%

задовільний

 

10

Бібліотека (читальна зала)

15

100%

задовільний

 

 

 1. Наявність кабінетів, майстерень

з/п

Назва кабінетів, майстерень

Кількість

% укомплектовано відповідно до програми

Перспектива готовності до 01.09.2011 року

Кабінети

1

Охорона праці

1

85

готові

2

Технічне креслення

1

94

-“-

3

Захист  Вітчизни

1

82

-“-

4

Електротехніки

1

75

-“-

5

Інформатики та інформаційних технологій

1

95

-“-

6

Математики

2

100

-“-

7

Фізики

1

100

-“-

8

Хімії

1

100

-“-

9

Світової літератури

1

85

-“-

10

Української мови та літератури

2

100

-“-

11

Історії України,Всесвітня історія

1

85

-“-

12

Іноземної мови

2

90

-“-

13

Основи економічних знань

1

80

-“-

14

Матеріалознавства

1

85

-“-

15

Товарознавство продовольчих товарів

1

85

 

16

Облік та звітність, обладнання підприємств громадського харчування

1

85

-“-

17

Біологія

1

82

-“-

18

Кулінарії, Технології кондитерських виробів

1

85

-“-

19

Правознавства

1

75

-“-

20

Географія

1

75

-“-

21

Технології  кам’яних робіт

1

97

Зроблено капітальний ремонт

22

Справочинства

1

100

-“-

23

Спецтехнології зварювальних робіт

1

95

-“-

24

Технічне обслуговавання і ремонт автомобілів

1

98

-“-

 

Ітого

26

95

готові

Лабораторії

1

Будови автомобілів

1

100

готові

2

Інформатики і комп’ютерної техніки

1

100

-“-

3

Фізики

1

80

-“-

4

Кухня-лабораторія з дегустаційним залом

1

98

-“-

5

Хімії

1

80

-“-

6

Товарознавства продовольчих товарів

1

85

-“-

Майстерні

1

Слюсарна

1

100

готові

2

Електрогазозварювальна

1

100

-“-

3

Кам’яних робіт

1

100

-“-

4

Машинопису

1

100

-“-

5

Магазин-майстерня

1

85

-“-

6

Ремонту автомобілів

1

95

-“-

7

Комп’ютерний клас

1

100

-“-

8

Теслярів

1

75

-“-

9

Швачок

1

80

-“-

 

 

7.  Пропуски уроків учнями за 2012-2013 навчальний рік

 

з/п

Вид навчання

Пропущено всього годин

із них

на 1-го учня

з поважних причин

без поважних причин

з поважних причин

без поважних причин

1

2

3

4

5

6

7

1

Теоретичне

1738

1574

164

4,8

0,5

2

Практичне

230

164

66

0,5

0,2

 

Разом:

1968

1738

230

5,3

0,7

 

8. ЗВІТ  директора Костянтинівського професійного будівельного ліцею (39)  Герасимова  Віктора Павловича за 2012-2013 навчальний рік

1.  Персональний внесок директора у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у ліцеї.

Організація  діяльності  педагогічного колективу  щодо забезпечення  навчально-виховного процесу в ліцеї, здійснювалась  відповідно до плану роботи КПБЛ на навчальний рік, який було складено і затверджено у серпні 2012 року.

Основні напрямки роботи колективу у 2012-2013 навчальному році:

-         Використання новітніх технологій у НВП;

-         Впровадження форм і методів ділової активності у НВхП;

-         Підвищення рівня професіоналізму педагогічних працівників;

-         Реалізація державної програми інформатизації та комп’ютерізації ПТНЗ

-         Проведення конкурсів професійної майстерності.

-         Участь педпрацівників і учнів в обласних заходах і конкурсах.

-         Виконання Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу  щодо створення безпечних умов праці і навчання.

У 2012-2013 навчальному році професійне навчання в ліцеї здійснювалось за професіями, згідно Ліцензії МОН України: АВ № 482457 від 17.08.2009 року.

1.

4115  “Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

4112  «Оператор комп’ютерного набору»

51 осіба

2.

5220 “Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів”

27 осіб

3.

 

7212.1 “Електрогазозварник ”

7212.2 “Контролер зварювальних робіт”

71 особа

4.

7231.2 ”Слюсар з ремонту автомобіля”

72 особи

5.

 

7122.2 “Муляр”

7214.2 “Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій ”

64 особи

6.

5122    “Кухар”

7412.2 “Кондитер»

77 осіб

 

Всього:

362 особи

 

План  держзамовлення  2012 року - 150 осіб,  виконано  у  кількості  114  осіб.

264 учня – 72,9%  поряд з професійною  одержували повну загальну  середню освіту.

План  випуску  2013 року – 163.

№ з/п

№ гр

к-ть

учнів

 

професія

К-ть

диплом

К-ть

атест

з

відзнакою

примітка

1

4т2

27

Продавець продовольчих товарів

Оператор комп’ютерного набору

27

-

7

 

2

2т2

26

Муляр

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних

26

 

4

 

Всього

2 гр

53

Зимовий випуск

53

-

11

 

3

1-3

28

Електрогазозварник

Контролер зварювальних робіт

28

28

1

 

4

6

25

Слюсар з ремонту автомобілів

25

25

-

 

5

7

29

Кухар - кондитер

29

29

2

 

6

2-3

20

Муляр

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних

20

20

-

 

Всього

4 гр

102

Літній випуск

102

102

3

 

Ітого

6 гр

155

 

155

102

14

 

Втрата контингенту за навчальний рік склала 6 учнів.  1 учень – по переводу до іншого ПТНЗ, 4 - за  рівнем досягнутої кваліфікації, які працевлаштовані, 1 зміна місця проживання (Кривий Ріг).

Рівень досягнень учнів випускних груп за результатами ДКА:

К-ть  уч-нів за  списком

К-ть  допуще-них

до ДКА

К-ть  не  допуще-них

рівень  навч.  досягнень

Разряди

Дипло

ми з від-

знакою

 

Висок

%

Дост

%

задо-віль-

ний

%

Вис

%

Встан.

%

ниж.

%

155

155

-

14,7%

79,5%

13,7%

-

93,1%

6,9%

14(9%)

 

На протязі навчального року виконувалися завдання виховної роботи,   спрямовані на поєднання навчання з розвитком  творчих  здібностей учнів,  їх  залучення  до   різноманітної  діяльності  за     інтересами  та  професійним  вибором,  впровадженням принципів загальнолюдської моралі і духовності; розвитком  потреби  учнів  у  здоровому  способі  життя, та забезпеченні    соціального захисту учнів. З цією метою в ліцеї застосовувалися різноманітні форми позаурочної навчально-виховної роботи. Для розвитку у учнів інтересу до знань проводилося: свято  знань,  предметні олімпіади,  предметні  тижні..

Організовувалося  відзначення ювілейних дат, річниць визначних діячів України та світу, проводилися бесіди, випускалися стіннівки відповідно до переліку святкових і пам’ятних дат на поточний навчальний  рік.

Всю позаурочну роботу з трудового виховання спрямовували на формування в учнів професійних навичок в умовах ринкової економіки, розвитку зацікавленості до обраної професії, забезпеченню самообслуговування в ліцеї, підготовку учнів до майбутнього самостійного трудового життя.

З метою виховання в учнів патріотичних почуттів, національної гідності, забезпечення усвідомлення ними своєї етнічної спільності проводилися виховні години за означеною тематикою.

Превентивне виховання виконувалося з метою  реалізації заходів,  спрямованих на попередження, подолання  і  запобігання  відхилень  у  учнів  аморальної  поведінки;  виховання  почуття  відповідальності  за  своє  здоров'я,   поведінку  згідно  морально-правових норм,  які  існують  у  суспільстві.

З метою  формування  у  учнів  здорового  способу  життя,  пропаганди  медичних  знань  організували  роботу  "факультету здоров'я", який проводив  зустрічі  з  лікарями  різних  фахів  з  метою  антиалкогольної,  антинаркотичної,  антитютюнової  пропаганди,  пропаганди  небезпеки  СНІДу  та  венеричних  захворювань.

Брали  участь  в  проведенні профілактичних  операцій:

-  "Урок" - щодо  виконання  статей  Закону  України  "Про  освіту"

-  "Моя  сім'я" - для  своєчасного виявлення  сімей  соціального  ризику  проводили  обстеження  матеріально-побутових  умов  "проблемних"  сімей,  вели  роз'яснювальну  роботу  з  батьками  про  їх  відповідальність  за  створення  сприятливих  умов  щодо  виконання,  навчання  та  розвитку  неповнолітніх  дітей.

Встановлювали  особливий  контроль  за здійсненням  виховної  і  профілактичної  роботи  з  учнями  групи  ризику, а саме ті,  що:-  знаходяться  на  обліку  в  ВКМСН  та  ССН;

-  схильні  до  вживання  алкоголю;

-  які  самовільно, без  поважних  причин  залишають  ліцей  більш  ніж

тиждень;

-  систематично  не  встигають  більш  ніж  з трьох  предметів

-  які  мають  несприятливі  умови  проживання  та  виховання і т.і.

В межах обласного науково-практичного семінару була проведена інформаційно- розважальна програма «Здоровий спосіб життя-шлях до успіху!».  Були проведенні змагання по волейболу серед навчальних закладів міста та підприємств міста, з настільного тенісу, присвячені Дню фізкультурника де учні зайняли 1та ІІ місця.

З метою відповідного формування контингенту учнів ліцею директор проводить прогнозування потреб ринку праці  регіону у робітничих кадрах.

2. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ліцею.

Директор знаходить шляхи щодо ремонту навчальних корпусів і майстерень. Завдяки досвіду роботи, особистим зв’язкам та наполегливості директора поновлено систему опалювання, відремонтовано покрівлю майстерень, навчальних корпусів та спортивних залів – 1200 м2, замінено електричний кабель.  Відремонтовується приміщення  кабінету історії, май1стерні ремонту автомобілів – гаражу. . Придбано нове обладнання, комп’ютерна техніка.

3.  Залучення додаткових джерел фінансування ліцею та їх раціональне використання.

Додатковим джерелом фінансування є : виконання замовлень населення у майстернях ліцею;  надходження коштів від плану виробничої діяльності учнів; спонсорські  внески.

Директор співпрацює з батьківським комітетом ліцею, банками. Спонсорські  внески - кошти використовуються  у навчально-виховному процесі, на капітальні ремонти приміщень навчальних кабінетів.

4.  Вжиті заходи щодо забезпечення ліцею кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Два викладача загальноосвітньої підготовки  мають вищу категорію і педагогічне звання «Старший викладач». Якісний склад професійно-теоретичної та практичної підготовки:  3 викладача мають вищу категорію спеціаліста, 4 педзвання «Старший викладач» , 2  майстри в/н  мають педагогічні  звання  «Майстер в/н  ІІ категорії». Педагогічні працівники підвищують кваліфікацію та проходять стажування своєчасно, згідно графіку.

5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів і педагогічних працівників.

Учням та педпрацівникам ліцею надається своєчасна медична допомога, щеплення, медичне обслідування . Є медичний пункт , медпрацівник від міської лікарні.

Директор сприяє виділенню коштів на придбання  необхідних медикаментів. Санітарно-гігієнічний стан ліцею постійно перевіряється Костянтинівською СЕС, на  зауваження якої директор реагує своєчасно.

Директор приділяє увагу дотриманню охорони праці у ліцеї, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм  згідно Наказу МОНУ та Міністерства здоров’я України «Про посилення роботи щодо профілактики  захворювання дітей у навчальних закладах»/№242/178 від 21.04.05/

Пільговій категорії учнів, до якої відносяться діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених родин, приділяється першочергова увага при нарахуванні стипендії, коштів за харчування, надання матеріальної допомоги.

Протягом 2012-2013 навчального року таким дітям надано матеріальної допомоги – 5890,00 грн., премії – 962,00 грн.

Приділялась увага матеріальному стимулюванню та заохоченню учнів. За значний внесок у громадське життя ліцею, високі показники у навчанні, участь у змаганнях, конкурсах, олімпіадах учні ліцею отримали премію у сумі – 50851,00 грн., педпрацівники – 351146 грн.

Завдяки  піклуванню директора пільгова категорія учнів має змогу на оздоровлення. 5 учнів оздоровились по путівках у санаторно-оздоровчому центрі «Юність» м.Краматорськ, заплановано оздоровлення 5 учнів у літній період, 4 учня будуть оздоровлятися за рахунок опікунів. Всього 9 учнів з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості ліцею до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями.

З цією метою обрані органи учнівського самоврядування в группах, сформовано  учнівську Раду командирів , Раду профілактики правопорушень  та  Піклувальну  Раду ліцею.  Сформована Батьківська  Рада,  делеговані її  представникі  в  Піклувальну  Раду  ліцею. Налагоджено роботу  із  зв'язків  з  "АМК"  (Асоціацією  молоді  Костянтинівки),  з  "СМРУ"-  працевлаштування Організація суспільних робіт за узгодженням з МВССМ та МЦЗ. Складено комплексний  план  спільних  дій  ліцею,  відділу у справах молоді, кримінальної  міліції,  служби  у  справах  неповнолітніх  по  правовому  вихованню  учнів,  їх  батьків  з  профілактики  злочинів і правопорушень  серед  учнівської  молоді.

Спільно з ВКМСН  і  ССН  звірені списки  учнів,  які  скоїли  правопорушення  та  злочини,  які  порушили  алкогольне  законодавство. Їх постійно контролюють.

З  нового  набору  учнів  виявлено  підлітків,  схильних  до  правопорушень, тих,  які  здійснили  злочин  до  прийому  у  ліцей.

Обрано батьківські комітети в групах, делегувати представників від групи до Батьківського ради ліцею. Двічі на семестр проводяться батьківські загальноліцейні збори. Систематично впроваджуються  спільні  дії  ліцею  і сім’ї  з профілактики явищ серед молоді і за участю правоохоронців, лікарів венерологів, наркологів.

7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності ліцею. Реагування директора до зауважень та  пропозиції, викладенні батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

Рейтингова оцінка рівня виконавчої дисципліни директора  має  високий рівень.

Дотримується графік особистого прийому громадян директором КПБЛ. Звернення працівників,  батьків, учнів ніколи не залишаються без уваги. Директор реагує своєчасно і приймає відповідні рішення.

 1. 9. Пропозиції щодо покращення навчально-виховного процесу, навчально-виробничої діяльності
 2. Забезпечення методичними посібниками, технічною літературою, комплексом сучасних удосконалених засобів навчання.
 3. Фінансування з бюджетних коштів КПБЛ для придбання нового обладнання, техніки, приладів та інших сучасних засобів навчання.
 4. Надання можливості  комп’ютеризації навчального процесу (комп’ютерного класу), виділення коштів з бюджету на придбання персональних комп’ютерів та організаційної техніки .
 5. Направити роботу Учнівської Ради самоврядування на поліпшення навчального процесу, виховної роботи та позаурочної зайнятості учнів.

5.  Удосконалення матеріально-технічної бази ліцею.

 

Директор  Костянтинівського

професійного будівельного ліцею                                                                              В.П.Герасимов

 

 

................................................................................................................................................................................................................................

З В І Т

 

про підсумки роботи за 2011-2012 навчальний рік

Костянтинівського професійного будівельного ліцея ( 39) станом на 20.06.2012 р.

 1. Відомості про контингент учнів

 

Курс

Група

Термін

навчан

ня

Назва професії

Кількість учнів

Випу

щено

Відраховано

Прий-

нято

протя-

гом навча-

льного

року

При-

мітка

 

 

01.09

2011

25.052012

Пере

веде

но в

інші закла

ди

За

влас-ним бажан ням

За виро ком суду

З ін ших при

чин

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

ІІІ курс на базі базової загальної середньої освіти

 

ІІІ

14

3 роки

Слюсар з ремонту автомобілів

30

 

30

-

-

-

-

-

-

 

ІІІ

16

3 роки

Кухар, кондитер

30

 

30

-

-

-

-

-

-

 

ІІІ

15

3 роки

Електрогазозварник, контролер зварювальних робіт

30

 

30

-

-

-

-

-

-

 

Всього:

90

 

90

-

-

-

-

-

-

 

І курс на базі повної загальної середньої освіти

 

І

4-т-1

1.5 роки

Продавець продовольчих товарів,

Оператор компютерного набору

24

27

-

-

-

-

-

3

-

 

І

2-т-1

1.5 роки

Муляр,

Монтажник з монтажу сталевих та з/б контрукцій

21

26

-

-

-

-

-

5

-

 

Всього:

45

53

-

-

-

-

-

8

-

 

І курс на базі базової загальної середньої освіти

 

І

1-1

3 роки

Електрогазозварник, контролер зварювальних робіт

21

24

-

-

-

-

-

3

 

 

І

4-1

3 роки

Секретар керівника, оператор компютерного набору

24

24

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

І

3-1

3

роки

Слюсар з ремонту автомобілів

17

22

-

-

-

-

-

5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

І

5-1

3 роки

Кухар, кондитер

23

24

-

-

-

-

-

1

 

 

Всього :

85

94

-

-

-

-

-

9

 

 

Всього І курс

130

147

-

-

-

-

-

17

 

 

ІІ курс на базі базової загальної середньої освіти

 

ІІ

1-2

3 роки

Електрогазозварник, контролер зварювальних робіт

26

28

-

-

-

-

-

2

-

 

ІІ

2-2

3

роки

Муляр

Монтажник з монтажу сталевих та з/б контрукцій

21

20

1 за рівнем дос.кв.

-

-

-

-

-

-

 

ІІ

6

3

роки

Слюсар з ремонту автомобілів

25

25

-

-

-

-

-

-

-

 

ІІ

7

3 роки

Кухар, кондитер

29

29

-

-

-

-

-

-

-

 

Всього:

101

102

1

-

-

-

-

2

-

 

ІІ курс на базі повної загальної середньої освіти

 

ІІ

5

1.5 роки

Продавець

прод.товарів Продавець непрод товарів

28

-

28

-

-

-

-

-

-

 

ІІ

9

1.5 роки

Муляр

Монтажник з монтажу сталевих та з/б контрукцій

16

-

15/

1 за рівнем дос.кв.

-

-

-

-

-

-

 

ІІ

10

1.5 роки

Секретар керівника, оператор компютерного набору

29

-

29

-

-

-

-

-

-

 

Всього:

73

-

73

-

-

-

-

-

-

 

Разом ІІ курс

174

102

73

 

 

 

 

 

-

 

Разом 3 курси

394

249

165

-

-

-

-

19

-

 

 

 

 1. Підсумки державної кваліфікаційної атестації

 

 

з/п

Назва професій

Всього учнів

Здавало екзамени

учнів

Випущено

Отримали диплом з відзнакою

Приміт ка

за встанов-

леним розрядом

підвищ

розряд

за ниж

чим

розря- дом

Отри-

мали

довідку

свідоцтво.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Кухар, кондитер

30

30

30

-

-

-

3

-

2

Електрогазозварник, контролер зварювальних робіт

30

30

30

-

-

-

-

-

3

Секретар керівника, оператор компютерного набору

29

29

29

-

-

-

7

-

4

Муляр

Монтажник з монтажу сталевих та з/б контрукцій

16

15

15

-

1

1

-

під вартою

5

Продавець продовольчих товарів,

Оператор компютерного набору

28

28

28

-

-

-

2

-

6

Слюсар з ремонту автомобілів

30

30

30

-

-

-

-

-

 

Всього

163

162

162

 

1

1

12

-

 

 

Примітка : отримали дипломи – 162 атестати - 90 свідоцтва - 1

 

 1. Працевлаштування випускників

 

 

з/п

Назва професії

№ групи

Всього випу-

щено

Праце-

влаштов.

Видано вільних дипломів

 

Відкрили свою справу

Направ-

лення на

навчання

Призвано до збройних сил

Інше

(виїхали за межі міста під вартою,

декретна відпустка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Секретар керівника, оператор компютерного набору

10

29

18

8

-

3

-

8 (декретна відпуст.)

2

Муляр

Монтажник з монтажу сталевих та з/б контрукцій

9

16

16

-

-

-

-

-

3

Електрогазозвар-

ник, контролер зварювальних робіт

15

30

30

-

-

-

-

-

4

Продавець продовольчих товарів; продавець непродовольчих товарів

5

28

24

4

-

-

-

4

(декретна відпуст.)

5

Кухар, кондитер

16

30

24

6

-

-

-

6

(декретна відпуст.)

6

Слюсар з ремонту автомобілів

14

30

30

-

-

-

-

-

 

Всього

-

163

142

18

-

3

-

18

 

 

 

 

 

 

 1. Забезпеченість кадрами

 

 

з/п

Категорії працівників

Кількість за штатним розписом

Фактична кількість

Які вакансії

1

Майстри виробничого навчання

29

29

-

2

Викладачі предметів профтехциклу

7

7

-

3

Викладачі загальноосвітніх предметів

13

13

-

4

Вихователі

-

-

-

5

Методисти

1

1

-

6

Соціальний педагог

-

-

-

7

Практичний психолог

1

1

-

 

 

5. Стан навчально-побутових споруд

 

 

з/п

Навчальні та побутові споруди або окремі приміщення

Проектна потужність (чол.)

% використання

В якому стані споруди чи приміщення

Примітка

1

2

3

4

5

6

1

Навчальний корпус

700

100%

хороший

 

2

Корпус навчальних майстерень

135

100%

-“-

Зроблено

капітальний ремонт покрівлі

3

Зварювальна майстерня

30

100%

-“-

 

4

Складські приміщення

-

100%

задовільний

 

5

Їдальня

150

 

-“-

 

6

Актова зала

250

100%

-“-

 

7

Спортивна зала - 2

60

100%

-“-

Зроблено капітальний ремонт

8

Спортивний майданчик

30

100%

-“-

 

підрозділ

9

Гуртожиток

25

100%

задовільний

 

10

Бібліотека (читальний зал)

15

100%

хороший

 

 

 

 1. Наявність кабінетів, майстерень

 

з/п

Назва кабінетів, майстерень

Кількість

% укомплектовано відповідно до програми

Перспектива готовності до 01.09.2011 року

Кабінети

1

Охорона праці

1

82

готові

2

Технічне креслення

1

94

-“-

3

Захистника Вітчизни

1

81

-“-

4

Електротехніки

1

73

-“-

5

Інформатики та інформаційних технологій

1

92

-“-

6

Математики

2

100

-“-

7

Фізики

1

100

-“-

8

Хімії

1

100

-“-

9

Світової літератури

1

100

-“-

10

Української мови та літератури

2

100

-“-

11

Історії України,Всесвітня історія

1

85

-“-

12

Іноземної мови

2

93

-“-

13

Основи економічних знань

1

80

-“-

14

Матеріалознавства

1

85

-“-

15

Товарознавство продовольчих товарів

1

85

 

16

Облік та звітність, обладнання підприємств громадського харчування

1

95

-“-

17

Біологія

1

82

-“-

18

Кулінарії, Технології кондитерських виробів

1

93

-“-

19

Правознавства

1

75

-“-

20

Географія

1

75

-“-

21

Технології кам’яних робіт

1

98

Зроблено капітальний ремонт

22

Справочинства

1

100

-“-

23

Спецтехнології зварювальних робіт

1

95

-“-

24

Технічне обслуговавання і ремонт автомобілів

1

98

-“-

 

Ітого

 

26

95

готові

Лабораторії

1

Інформатики і комп’ютерної техніки

1

95

готові

2

Фізики

1

80

-“-

3

Лабораторія кухарів

1

100

-“-

4

Хімії

1

80

 

Майстерні

1

Слюсарна

1

100

готові

2

Електрогазозварювальна

1

100

-“-

3

Мулярів монтажників

1

98

-“-

4

Машинопису

1

100

-“-

5

Теслярів

1

75

-“-

6

Швачок

1

85

-“-

7

Навчально-виробнича їдальня

1

100

-“-

8

Магазин-майстерня

1

85

-“-

9

Техобслуговування та ремонту автомобілів

1

100

-“-

 

 

 

 

7. Пропуски уроків учнями за 2011-2012 навчальний рік

 

 

з/п

Вид навчання

Пропущено всього годин

із них

на 1-го учня

з поважних причин

без поважних причин

з поважних причин

без поважних причин

1

2

3

4

5

6

7

1

Теоретичне

1882

1665

217

4,6

0,6

2

Практичне

253

181

72

0,5

0,2

 

Разом:

2135

1846

289

5,1

0,8

 

 

 

8. ЗВІТ директора Костянтинівського професійного будівельного ліцею (39) Герасимова Віктора Павловича за 2011-2012 навчальний рік

1. Персональний внесок директора у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у ліцеї.

Організація діяльності педагогічного колективу щодо забезпечення навчально-виховного процесу в ліцеї, здійснювалась відповідно до плану роботи КПБЛ на навчальний рік, який було складено і затверджено у серпні 2011 року.

Основні напрямки роботи колективу у 2011-2012 навчальному році:

- Використання новітніх технологій у НВП;

- Впровадження форм і методів ділової активності у НВхП;

- Підвищення рівня професіоналізму педагогічних працівників;

- Реалізація державної програми інформатизації та комп’ютерізації ПТНЗ

- Реалізація Цільової комплексної програми розвитку та функціонування української мови.

- Проведення конкурсів професійної майстерності.

- Участь педпрацівників і учнів в обласних заходах і конкурсах.

- Виконання Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу щодо створення безпечних умов праці і навчання.

У 2011-2012 навчальному році професійне навчання в ліцеї здійснювалось за професіями, згідно Ліцензії МОН України: АВ № 482457 від 17.08.2009 року.

 

1.

4115 “Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

4112 «Оператор комп’ютерного набору»

24 особи

56 осіб

2.

5220 “Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів”

28 осіб

3.

 

7212.1 “Електрогазозварник ”

7212.2 “Контролер зварювальних робіт”

82 особи

4.

7231.2 ”Слюсар з ремонту автомобіля”

77 осіб

5.

 

7122.2 “Муляр”

7214.2 “Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій ”

62 особи

6.

5122 “Кухар”

7412.2 “Кондитер»

83 особи

 

Всього:

412 осіб

 

План держзамовлення 2011 року - 150 осіб, виконано у кількості 147 осіб.

286 учнів - 84% поряд з професійною одержували повну загальну середню освіту.

План випуску 2012 року – 163.

 

№ з/п

№ гр

к-ть

учнів

 

професія

К-ть

диплом

К-ть

атест

з

відзнакою

примітка

1

5

28

Продавець продовольчих товарів

Продавець непродовольчих товарів

28

-

2

 

2

10

29

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

Оператор комп’ютерного набору

29

-

7

 

3

9

16

Муляр

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних

15

-

3

1 свідоцтво

Всього

3 гр

73

Зимовий випуск

72

-

12

1

4

15

30

Електрогазозварник

Контролер зварювальних робіт

30

30

-

 

5

14

30

Слюсар з ремонту автомобілів

30

30

-

 

6

16

30

Кухар - кондитер

30

30

-

 

Всього

3 гр

90

Літній випуск

90

90

-

 

Ітого

6 гр

163

 

162

90

12

1

 

Втрата контингенту за навчальний рік склала 9 учнів. 3 учня – по переводу до іншого ПТНЗ, 5 за рівнем досягнутої кваліфікації, які працевлаштовані, 1 за вироком суду.

Рівень досягнень учнів випускних груп за результатами ДКА:

 

К-ть уч-нів за списком

К-ть допуще-них

до ДКА

К-ть не допуще-них

рівень навч. досягнень

Разряди

Дипло

ми з від-

знакою

 

Висок

%

Дост

%

задо-віль-

ний

%

Вис

%

Встан.

%

ниж.

%

163

162

1 свідоцтво

30

62

8

-

162

1

12 (7%)

 

На протязі навчального року виконувалися завдання виховної роботи, спрямовані на поєднання навчання з національно-патриотичним вихованням, розвитком творчих інтелектуальних здібностей ,талантів учнів, їх залучення до різноманітної діяльності за інтересами та професійним вибором, впровадженням принципів загальнолюдської моралі і духовності; розвитком потреби учнів у здоровому способі життя, та забезпеченні соціального захисту учнів. З цією метою в ліцеї застосовувалися різноманітні форми позаурочної навчально-виховної роботи. Для розвитку у учнів інтересу до знань проводилося: свято знань, предметні олімпіади, предметні тижні або декади (за планами викладачів).

Організовувалося відзначення ювілейних дат, річниць визначних діячів України та світу, проводилися про них бесіди, випускалися стіннівки відповідно до переліку святкових і пам’ятних дат на поточний навчальний рік.

Всю позаурочну роботу з трудового виховання спрямовували на формування в учнів професійних навичок в умовах ринкової економіки, розвитку зацікавленості до обраної професії, забезпеченню самообслуговування в ліцеї, підготовку учнів до майбутнього самостійного трудового життя.

З метою виховання в учнів патріотичних почуттів, національної гідності, забезпечення усвідомлення ними своєї етнічної спільності проводилися виховні години за означеною тематикою.

Превентивне виховання виконувалося з метою реалізації заходів, спрямованих на попередження, подолання і запобігання відхилень у учнів аморальної поведінки; виховання почуття відповідальності за своє здоров'я, поведінку згідно морально-правових норм, які існують у суспільстві.

З метою формування у учнів здорового способу життя, пропаганди медичних знань організували роботу "факультету здоров'я", який проводив зустрічі з лікарями різних фахів з метою антиалкогольної, антинаркотичної, антитютюнової пропаганди, пропаганди небезпеки СНІДу та венеричних захворювань.

Брали участь в проведенні профілактичних операцій:

- "Урок" - щодо виконання статей Закону України "Про освіту"

- "Моя сім'я" - для своєчасного виявлення сімей соціального ризику проводили обстеження матеріально-побутових умов "проблемних" сімей, вели роз'яснювальну роботу з батьками про їх відповідальність за створення сприятливих умов щодо виконання, навчання та розвитку неповнолітніх дітей.

Встановлювали особливий контроль за здійсненням виховної і профілактичної роботи з учнями групи ризику, а саме ті, що:- знаходяться на обліку в ВКМСН та ССН;

- схильні до вживання алкоголю;

- які самовільно, без поважних причин залишають ліцей більш ніж

тиждень;

- систематично не встигають більш ніж з трьох предметів

- які мають несприятливі умови проживання та виховання і т.і.

В межах обласного науково-практичного семінару була проведена інформаційно- розважальна програма «Здоровий спосіб життя-шлях до успіху!». Були проведенні змагання по волейболу серед навчальних закладів міста та підприємств міста, з настільного тенісу, присвячені Дню фізкультурника де учні зайняли 1та ІІ місця.

З метою відповідного формування контингенту учнів ліцею директор проводить прогнозування потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах.

2. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ліцею.

Директор знаходить шляхи щодо ремонту навчальних корпусів і майстерень. Завдяки досвіду роботи, особистим звязкам та наполегливості директора поновлено систему опалювання, відремонтовано покрівлю майстерень, навчальних корпусів та спортивних залів – 1200 м2, замінено електричний кабель. Відбудовується приміщення кабінету спецтехнології для спеціальностей будівельного профілю. Придбано нове обладнання, компютерна техніка.

3. Залучення додаткових джерел фінансування ліцею та їх раціональне використання.

Додатковим джерелом фінансування є : виконання замовлень населення у майстернях ліцею; надходження коштів від плану виробничої діяльності учнів; спонсорські внески.

Директор співпрацює з батьківським комітетом ліцею, банками. Спонсорські внески - компютери, кошти використовуються у навчально-виховному процесі, на капітальні ремонти приміщень спортивного залу, навчальних кабінетів.

4. Вжиті заходи щодо забезпечення ліцею кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Чотири викладача загальноосвітньої підготовки мають вищу категорію і педагогічне звання «Старший викладач». Якісний склад професійно-теоретичної та практичної підготовки: 3 викладача мають вищу категорію спеціаліста, 4 педзвання «Старший викладач» , 4 майстри в/н мають педагогічні звання «Майстер в/н 1 категорії», 1 – «Майстер в/н ІІ категорії». Педагогічні працівники підвищують кваліфікацію та проходять стажування своєчасно, згідно графіку.

5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів і педагогічних працівників.

Учням та педпрацівникам ліцею надається своєчасна медична допомога, щеплення, медичне обслідування . Є медичний пункт , медпрацівник від міської лікарні.

Директор сприяє виділенню коштів на придбання необхідних медикаментів. Санітарно-гігієнічний стан ліцею постійно перевіряється Костянтинівською СЕС, на зауваження якої директор реагує своєчасно.

Директор приділяє увагу дотриманню охорони праці у ліцеї, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм згідно Наказу МОНУ та Міністерства здоров’я України «Про посилення роботи щодо профілактики захворювання дітей у навчальних закладах»/№242/178 від 21.04.05/

Пільговій категорії учнів, до якої відносяться діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених родин, приділяється першочергова увага при нарахуванні стипендії, коштів за харчування, надання матеріальної допомоги.

Протягом 2011-2012 навчального року таким дітям надано матеріальної допомоги – 52839,00 грн., премії – 850,00 грн.

Приділялась увага матеріальному стимулюванню та заохоченню учнів. За значний внесок у громадське життя ліцею, високі показники у навчанні, участь у змаганнях, конкурсах, олімпіадах учні ліцею отримали премію у сумі – 116134,74 грн., педпрацівники – 292575 грн.

Завдяки піклуванню директора пільгова категорія учнів має змогу на оздоровлення. 2 учня оздоровились по путівках у санаторно-оздоровчому центрі «Юність» м.Краматорськ, заплановано оздоровлення 5 учнів у літній період, 4 учня будуть оздоровлятися за рахунок опікунів. Всього 11 учнів з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості ліцею до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями.

З цією метою обрані органи учнівського самоврядування в группах, сформовано учнівську Раду командирів , Раду профілактики правопорушень та Піклувальну Раду ліцею. Сформована Батьківська Рада, делеговані її представникі в Піклувальну Раду ліцею. Налагоджено роботу із зв'язків з "АМК" (Асоціацією молоді Костянтинівки), з "СМРУ"- працевлаштування Організація суспільних робіт за узгодженням з МВССМ та МЦЗ. Складено комплексний план спільних дій ліцею, відділу у справах молоді, кримінальної міліції, служби у справах неповнолітніх по правовому вихованню учнів, їх батьків з профілактики злочинів і правопорушень серед учнівської молоді.

Спільно з ВКМСН і ССН звірені списки учнів, які скоїли правопорушення та злочини, які порушили алкогольне законодавство. Їх постійно контролюють.

З нового набору учнів виявлено підлітків, схильних до правопорушень, тих, які здійснили злочин до прийому у ліцей.

Обрано батьківські комітети в групах, делегувати представників від групи до Батьківського ради ліцею. Двічі на семестр проводяться батьківські загальноліцейні збори. Систематично впроваджуються спільні дії ліцею і сім’ї з профілактики явищ серед молоді і за участю правоохоронців, лікарів венерологів, наркологів.

7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності ліцею. Реагування директора до зауважень та пропозиції, викладенні батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

Рейтингова оцінка рівня виконавчої дисципліни директора має високий рівень.

Дотримується графік особистого прийому громадян директором КПБЛ. Звернення працівників, батьків, учнів ніколи не залишаються без уваги. Директор реагує своєчасно і приймає відповідні рішення.

 1. Пропозиції щодо покращення навчально-виховного процесу, навчально-виробничої діяльності
 1. Забезпечення методичними, науковими посібниками, технічною літературою, комплексом сучасних удосконалених технічних засобів навчання.
 2. Фінансування з бюджетних коштів КПБЛ для придбання нового обладнання, техніки, приладів та інших сучасних засобів навчання.
 3. Надання можливості комп’ютеризації навчального процесу (комп’ютерного класу), виділення коштів з бюджету на придбання персональних комп’ютерів та організаційної техніки .
 4. Направити роботу Учнівської Ради самоврядування на поліпшення навчального процесу, виховної роботи та позаурочної зайнятості учнів.
 5. Удосконалення матеріально-технічної бази ліцею

.

Директор Костянтинівського

професійного будівельного ліцею В.П.Герасимов