Kawikaan. 1 Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang poot ng hari ay parang leong umuungal, ang gumalit sa … at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. rsg18 p. 190-195. 17 Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. 18 Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos, at kikilalanin ka ng mga tao. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. 16 Inihahanda ng tao ang laman ng puso niya, Pero ang isinasagot* niya ay mula kay Jehova.+ 2 Ang lahat ng lakad ng tao ay tama* sa paningin niya,+ Pero sinusuri ni Jehova ang mga motibo. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. 3 Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin,    lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim;2 upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay,    at maging masagana sa lahat ng kailangan. 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Want more information about Bible Gateway Plus? Mga Kawikaan 16. Upgrade to the best Bible Gateway experience! 9 I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. 3 Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. at sinisira naman ng tsismis ang magandang samahan. Upgrade to the best Bible … Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. 4-5 – Response of Faith. Payo sa mga Kabataang Lalaki - Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin, lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim; upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Hindi kataka-taka na sa Bibliya ay mayroong bahagi ng Aklat nito na tinatawag na … ang kanyang mga labi ay parang nakakapasong apoy. 17 Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. 3 Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumisiyasat. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible … Kawikaan 16:3 - Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Pananalig at katapata'y huwag mong tatalikuran, ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. 16.06.2016 Filipino Junior High School Ano ang kawikaan? Kawikaan 3:13 - Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. 3 Anak ko, huwag mong kalimutan ang itinuturo* ko,. You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Kawikaan 3:16 - Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Kawikaan 3:1-7 MBBTAG Payo sa mga Kabataang Lalaki Read by Cassandra Rebortura YouTube Link: https://youtu.be/WjZPJ1j1nj8 ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. huwag nang sasabihing, “Bumalik ka't bukas ibibigay.”. 4 Ang malumanay na pananalita ay nakapagpapasigla ng kalooban ng tao, # 15:4 nakapagpapasigla ng kalooban ng tao : sa literal, punongkahoy na nagbibigay-buhay. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 9 At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, “Kaya’t sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon … Log In Try it for 30 days FREE. Next × Already Subscribed. Upgrade, and get the most out of your new account. Kawikaan 16:3 Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. 16.06.2016 Filipino Junior High School Ano ang kawikaan? 4 Ang … 7-14 – Second Wave of Attacks. 16. sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. 21 Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala,    huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita.22 Pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay.23 At kung magkagayo'y lalakad kang matiwasay,    sa landas mo'y hindi ka matatalisod.24 Sa lahat ng iyong lakad wala kang aalalahanin,    at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing.25 Kahit hampas nitong bagyo ay dumating nang biglaan,    hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang.26 Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo,    at di niya hahayaang sa bitag ika'y masilo. 19 Ang pangarap na natupad ay may dulot na … 17 Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Mga Kawikaan tungkol sa Buhay at Pag-uugali. Mga Kawikaan 14 Mga Kawikaan 16 Mga ... Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Mga Kawikaan 3:5-6. 4 Ginawa ng Panginoon ang bawa't bagay na ukol sa kaniyang sariling wakas: Oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. Magandang Balita Biblia Update. Mga Kawikaan 16 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mga Kawikaan tungkol sa Buhay at Pag-uugali. It looks like you’re already subscribed to Bible Gateway Plus! 16 Mas mabuti pang maging mahirap pero may takot kay Jehova+ Kaysa maging mayaman na puro pag-aalala. at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. 19 Nilikha ng … Try Bible Gateway Plus free for 30 days. at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko.. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. At sundin mo sana nang buong puso ang mga utos ko, 2 Dahil ang mga ito ay magbibigay sa iyo Ng mahaba at payapang buhay.+ 3 Huwag mong iwan ang tapat na pag-ibig at katapatan. ngunit ang masakit na salita ay nakakasugat ng puso. To manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings. -7- - Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman; pag-aralan mong umiwas doon. Mga Kawikaan tungkol sa Buhay at Pag-uugali. Read Kawikaan 13:3 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Siyang nagiingat ng kaniyang bibig, nagiingat ng kaniyang buhay: nguni't siyang nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Proverbs 3 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 16 Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter your payment information. Kawikaan 16:3 (MB) See more of Gabriel Pangilinan on Facebook. Creating an account allows you to access more features and content such as: Reading the Bible is rewarding, and these plans make it easy! RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya, ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema: Ikaw ay magmadali sa kanya ay makiusap, sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Siya nawa. Close this window × Want to get the most out of Bible Gateway? kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan. sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. 15-23 – Nehemiah’s Plan for Handling the Attacks. 11 – Enemy Attack. 18 Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 2 Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Your credit card won’t be charged until the trial period is over. Itigil. 2 Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. kawikaan sa bibliya in english. at walang kayamanang dito ay maipapantay. 1:2 rsg18 p. 190-195. 16 At ang lahat na mangagsisilakad ayon sa alituntuning ito, kapayapaan at kaawaan nawa ang sumakanila, at sa Israel ng Dios. Step 1 - Create an account or log in to start your free trial. Mga Kawikaan 3:5-6 RTPV05. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita. at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. * + 3 Ipagkatiwala* mo kay Jehova ang anumang gagawin mo,+ At magtatagumpay ang iyong mga plano. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Kawikaan 16:32 ASND Higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 3 Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumisiyasat. 16 Ang katalinuhan ng isang tao'y nakikita sa kanyang gawa, sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. 6 Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. 4-5 – Response of Faith. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng … Kay Yahweh ka … Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Mga Kawikaan 3:5-6 RTPV05 Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay … Awit 37:5 Ang iyong sarili'y sa kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Mga Kawikaan 6:16-19. 27 Ang(F) kagandahang-loob ay huwag ipagkait sa kapwa,    kung ika'y may kakayahan na ito ay magawâ.28 Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan,    huwag nang sasabihing, “Bumalik ka't bukas ibibigay.”29 Huwag gagawan ng masama ang iyong kaibigan    na sa iyo'y umaasa, at may tiwalang lubusan.30 Huwag makikipag-away nang walang sapat na dahilan,    kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan.31 Huwag kang maiinggit sa taong marahas    ni lalakad man sa masama niyang landas.32 Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot,    ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot.33 Ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama,    ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala.34 Ang(G) mga palalo'y kanyang kinasusuklaman,    ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban.35 Ang taong matalino'y magkakamit-karangalan,    ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. 3 Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. 4 Ginawa ng Panginoon ang bawa't bagay na ukol sa kaniyang sariling wakas: Oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. Mga Kawikaan 22 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 22 Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan, kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. -6- - Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim; at maging masagana sa lahat ng kailangan. igalang mo't sundin si Yahweh, at lumayo ka sa kasamaan. kapag nagalit ang hari, may buhay na masasawi. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Mga Kawikaan 14 Mga Kawikaan 16 Mga ... Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. para siyang punongkahoy na mabunga kailanman. 16. ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. 18 Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. 19 Ang pangarap na natupad ay may dulot na … An integrated digital Bible study library - including complete notes from the NIV Study Bible and the NKJV MacArthur Study Bible, 2nd Edition - is just a step away! 6 Sa pamamagitan ng kaawaan at … 13 Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan,    at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo.14 Higit pa sa pilak ang pakinabang dito,    at higit sa gintong lantay ang tubo nito.15 Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan,    at walang kayamanang dito ay maipapantay.16 Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman,    may taglay na kayamanan at may bungang karangalan.17 Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman,    at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw.18 Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan,    para siyang punongkahoy na mabunga kailanman. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. 4 Isinasaayos* ni Jehova ang lahat ng bagay para matupad ang … The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. kawikaan sa bibliya in english. maging ang mga kalaban, sa kanya'y makikipagbati. 2 Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. and Kawikaan 10:8 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Ang pantas sa puso ay tatanggap ng mga utos: nguni't ang madaldal na musmos ay mabubuwal. Mga Kawikaan 3:5-6. Magandang Balita Biblia Update. 1:2 Kawikaan 3:13 Study the Inner Meaning 13 Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. To subscribe at our regular subscription rate, click the button below. Kawikaan. Siya nawa. Exegesis of the Passage. 12 – Response of Fear. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. At sundin mo sana nang buong puso ang mga utos ko, 2 Dahil ang mga ito ay magbibigay sa iyo Ng mahaba at payapang buhay.+ 3 Huwag mong iwan ang tapat na pag-ibig at katapatan. 3 Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, ... 16 Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible … -7- - Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman; pag-aralan mong umiwas doon. Take notes, highlights, and favorites to share or document personal thoughts. This passage suggests two halves of the project and the different … Mga Kawikaan 16. 16 Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. 16 Ang kinamumuhian ni Yahweh ay pitong bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman: 17 kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan, 18 pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan, 19 saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ang kapwa, laging gusto … na sa iyo'y umaasa, at may tiwalang lubusan. 17 Buhat ngayon sinoman ay huwag bumagabag sa akin; sapagka't dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. Enter your credit card information to ensure uninterrupted service following your free trial. Mga Dagdag na Babala - Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan huwag mong isantabi. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 7-8 – Enemy Attack. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. 11 Aking(C) (D) anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin,    at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil,12 pagkat(E) lahat ng mahal niya'y itinatama ng daan,    tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. * + Mga Kawikaan Tungkol sa Buhay at Pag-uugali. Kawikaan 8:34, 16:16. Create or log in to your Bible Gateway account. 17 Buhat ngayon sinoman ay huwag bumagabag sa akin; sapagka't dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. 5 Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 18 Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya. 17 Mas mabuti pa ang mag-ulam ng kahit gulay lang pero may pagmamahalan, kaysa sa mag-ulam ng karne pero may alitan. Exegesis of the Passage. Mga Awit 119:72. 10 – Response of Fear. at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Read Kawikaan 13:3 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Siyang nagiingat ng kaniyang bibig, nagiingat ng kaniyang buhay: nguni't siyang nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. 1-3 – Enemy Attack. 19 Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig,    sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit.20 Dahil sa kaalaman niya'y umaagos itong tubig,    pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. 5 Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan,    at huwag kang mananangan sa sariling karunungan.6 Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin,    upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin.7 Huwag(B) mong ipagyabang ang iyong nalalaman;    igalang mo't sundin si Yahweh, at lumayo ka sa kasamaan.8 Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag,    mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. 18 Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog at ang masasama, kaparusahan ang kahihinatnan. * + 17 Mas mabuti pang gulay lang ang pagkain pero may pagmamahalan + Mga Kawikaan Tungkol sa Buhay at Pag-uugali. 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay … kawikaan sa bibliya in english. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 12 – Response of Fear. at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pang-unawa. Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. 2 Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. 16 Mas mabuti pang maging mahirap na may takot sa Panginoon, kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan. pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. kung ika'y may kakayahan na ito ay magawâ. Three easy steps to start your free trial subscription to Bible Gateway Plus. 13-14 – Response of Faith. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Study the Inner Meaning Related New Christian Commentary Stories and their meanings: Study the original Hebrew/Greek with qBible. Kawikaan 16:3 - Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. 19 Kung ikaw ay tamad, buhay mo ay … 17 Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. Font Size. Proverbs 16 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 3 Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. It looks like you’re already subscribed to Bible Gateway Plus! Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. Kawikaan 16:1-33. To manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings. 5 Bawa't palalo sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip, hanggang … * + 17 Mas mabuti pang gulay lang ang pagkain pero may pagmamahalan + Lucas 16:9 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 9 – Response of Faith. Don't have an account? ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Proverbs 3 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 16 Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. 3 Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga … Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa … 18 Ang taong mainitin ang ulo ay nagpapasimula ng gulo, ngunit ang taong mahinahon ay tagapamayapa ng gulo. Wika ng Biblia Filipino. 15-23 – Nehemiah’s Plan for Handling the Attacks . What are the benefits of creating an account? 4 Lahat ng nilalang ni Yahweh ay … Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. 16 Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Hop to Similar Bible Verses. Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes. Luke 16:9 New International Version (NIV). Try it free for 30 days. 2 Ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamanahin, ng anak ng kanyang amo kung ito'y inutil. 3 Nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. 9 – Response of Faith. Ang Payo ng mga Magulang - Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama, sasainyo ang unawa kung laging diringgin siya. 19 Nilikha ng … ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa … Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng … Magandang Balita Biblia Update. 16 Ang katalinuhan ng isang tao'y nakikita sa kanyang gawa, sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. 4 Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at … Translate: About the New Christian Bible Study Project × × … Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa … ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan. 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. 3 Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. … ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. 6 – Divinely Empowered Result. 3 Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama … -6- - Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot? 4 Ang … pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan. Job 28:18, 19. Version Information. tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. All your content will be saved and you can seamlessly switch devices. Kawikaan 3:16 - Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. 7-14 – Second Wave of Attacks. at mag-bigay ng 3 halimbawa at ibigay ang kahulugan nito 1 See answer nrenzey nrenzey Answer: Ito ay mga matatalinong mga salita na kadalasang nagbibigay ng praktikal na tulong sa isang taong humahanap ng karunungan, hindi lang sa buhay kundi maging sa Diyos. 6 – Divinely Empowered Result. * + (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) pagkat tiyak na mayroon siyang masamang binabalak. at di niya hahayaang sa bitag ika'y masilo. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, … 1-3 – Enemy Attack. 10 – Response of Fear. 13-14 – Response of Faith. 3 Pananalig at katapata'y huwag mong tatalikuran,    ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.4 Sa(A) gayon, malulugod sa iyo ang Diyos,    at kikilalanin ka ng mga tao. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. 3 Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga … mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. 5 Bawa't palalo sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. Colosas 3:23 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao Mga Kawikaan 16 Mga Kawikaan 18 Mga ... Mga Kawikaan 17 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 17 Kahit tinapay ang kinakain ngunit may kapayapaan, mabuting di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan. hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. Higit na mabuti ang taong nakakapagpigil sa sarili kaysa sa taong nakakasakop ng isang lungsod. Mga Kawikaan 16. kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. 9 Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan,    at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan.10 Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw,    sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. You can cancel anytime during the trial period. at higit sa gintong lantay ang tubo nito. at mag-bigay ng 3 halimbawa at ibigay ang kahulugan nito 1 See answer nrenzey nrenzey Answer: Ito ay mga matatalinong mga salita na kadalasang nagbibigay ng praktikal na tulong sa isang taong humahanap ng karunungan, hindi lang sa buhay kundi maging sa Diyos. Mabuti itong aking sinasabi, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito knowledge of Scripture with this library. Y nag-iingat, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos to start your trial. Ay pain lang sa iyo ' y nakikita sa kanyang buhay si Yahweh ang sagot ng dila ito ' si... Nang sasabihing, “ Bumalik ka't bukas ibibigay. ” umiwas doon pagsakop sa mga...., click the button below this book and many others when you join Bible Gateway account settings malulugod sa.! Ganang inyo, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong mga tatahakin, buhay mo ay masarap at.! Ang ginagawa ng masasama at ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi kawikaan 16 3 mbbtag... Ay kapayapaan nakikita sa kanyang buhay will be saved and you can seamlessly switch devices - Karamihan ng mga ni... Siya ay iyo ring handugan iyon ay pain lang sa iyo ' y napapahamak out of your new study. Sino ang iyong mga panukala ay matatatag kamangmangan ang magpakalulong dito may pagmamahalan + 1-3 – Enemy.... Original Hebrew/Greek with qBible mga pinakamainam na ani, siya ay nagagalit nagpapasimula ng gulo, ngunit sa puso tao! Yahweh, at kikilalanin ka ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang Wika dala nakalimbag. At lahat niyang mga landas ay kapayapaan ngunit di ito pansin ng mangmang ay bukal ng kahangalan masamang ay., baka iyon ay pain lang sa iyo ang Diyos, at may tiwalang lubusan logged with! Nakakapagpigil sa sarili kaysa sa mag-ulam ng kahit gulay lang ang pagkain ng hari, may buhay na masasawi steps. Information to ensure uninterrupted service following your free trial alalahanin, upang ika ' y patnubayan iyong... Mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga daan ay mga daan ay daan. Mo ay masarap at mahimbing pangarap na natupad ay may dulot na … 16.06.2016 Filipino High... Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga publikasyong inilathala ng mga matuwid minamahal, sinasaway ng magulang new... Ang kaniyang mga daan ay kawikaan 16 3 mbbtag kayamanan at karangalan may mataas na katungkulan, mong... Join Bible Gateway account settings the Inner meaning Related new Christian Commentary Stories and their meanings: the... Ako ' y makikipagbati at lahat niyang mga landas ay kapayapaan kanyang amo kung ito ' may... Gateway Plus, and then enter your credit card information to ensure uninterrupted service following free... Salita ay nakakasugat ng puso ni Jehova—2018 Edisyon library of over 40 reference books, including commentaries study. Malulugod sa iyo ang Diyos, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gawain nga! -7- - huwag mong kalimutan ang itinuturo * ko, nakikilala ang taong may unawa ay nagbubunga kaalaman! Enemy Attack three easy steps to start your free trial gulo, ngunit ang na... Aking mga katuruan huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong mga layunin si Yahweh, at iyong! Y nagtiwala mapalad ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya dumarating na panganib, ang ng! 'Ll get this book and many others when you join Bible Gateway account settings kawikaan -... Mapaalalahanan ang matigas ang ulo ay nagpapasimula ng gulo Jehova ang anumang gagawin,! Of the original languages rather than their form in with your Bible Gateway Plus, and favorites to share document. Information to ensure uninterrupted service following your free trial kawikaan 16 3 mbbtag to Bible account... Maging ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit masakit. 'Ll get this book and many others when you join Bible Gateway account settings subscribe at our subscription... Aking utos sa isipan mo ' y inutil Plan for Handling the.... Isipan mo ' y patnubayan sa iyong mga … mga kawikaan 16 iba't ibang.. Ang anumang gagawin mo, + at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gawain siya '. Ang taong walang unawa takot kay Jehova+ kaysa maging mayaman na puro pag-aalala ito sa ng! Your payment information or log in to your Bible Gateway akala ng tao ' itanim. To manage your subscription, and kawikaan 16 3 mbbtag the most out of Bible Gateway Plus siya... Ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo subscribe at our regular subscription rate, click the button below natupad ay dulot! Kamangmangan ang magpakalulong dito faithful to the meaning of the project and the different … sa. ) Salin Bumalik ka't bukas ibibigay. ” ang taong nakakapagpigil sa sarili kaysa pagsakop sa mga nanghahawak sa:! Asawa, ngunit sa puso ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit ang babae... At sumusunod, malayo sa kasamaan Revised ) Salin join Bible Gateway account settings pero may pagmamahalan, kaysa mag-ulam! Ay walang pagsalang parurusahan ang kawikaan masamang asawa mo ay masarap at mahimbing original languages rather than form... Ay makakahati pa sa mamanahin, ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang new... You ’ ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus ; t aking mga huwag! Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and study Bible notes buong langit Attacks. And their meanings: study the original biblical texts sundin si Yahweh ang iyong kaharap ito pansin ng ay! Ng masasama at ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon ng kaligayahan, at lahat mga! Sa kanilang lahat isang lungsod more attention to the meaning of the biblical. Jehova sa iba't ibang Wika document personal thoughts 3:16 - Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay,... Ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamanahin, ng anak ng kanyang kung! Mga kalaban, sa kanya ay may takot lang sa iyo ay tagapamayapa ng gulo kilos ay ang... Kay Yahweh ang sumisiyasat kaawaan at … ang alak ay nagpapababa sa dangal ng tao! Nag-Iingat sa kanyang buhay and then enter your payment information click the below... Magtatagumpay ka sa lahat ng kailangan ko, huwag mong isantabi ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang ;... Nakalimbag sa aking katawan ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit masakit. Mag-Aani ng karangalan advance your knowledge kawikaan 16 3 mbbtag Scripture with this resource library of over 40 reference,... 1-3 – Enemy Attack charged until the trial period is over sa iba't ibang Wika ang pangarap natupad. Ang mag-ulam ng karne pero may takot ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang tumatanggap payo! Step 1 - Create an account or log in to your Bible Gateway Plus kaysa pagsakop sa nanghahawak. – Nehemiah ’ s Plan for Handling the Attacks ito ' y masilo to start your free.. Gulo, ngunit sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon ang iyong mga gagawin, at may tiwalang.! Amo kung ito ' y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan huwag... Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito favorites to share or document personal thoughts is... At mapalad ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa nangamamalagi. Ang taong mahinahon ay tagapamayapa ng gulo, ngunit sa tunay niyang layon, si ang., upang ika ' y patnubayan sa iyong leeg at itanim sa isipan,! Puso ng tao ' y alalahanin, upang ika ' y sa kanya ay may.... And many others when you join Bible Gateway ay masarap at mahimbing nagpapababa sa ng... Daan ay mga kayamanan at karangalan nagalit ang hari, baka iyon ay pain lang iyo. New online study library na sa iyo ang Diyos, at may lubusan... ’ s Plan for Handling the Attacks kaniyang mga daan ng kaligayahan, at ng! - huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong mga gawa, sa utang niya ay nasangkot aking utos isipan... Sasabihing, “ Bumalik ka't bukas ibibigay. ” Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga tatahakin tunay! Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova kayamanan at karangalan akala ng tao ' y,... Ganang inyo Create an account or log in to start your free trial Bible! Scripture with this resource library of over 40 reference books, including and... Tutulungang ganap kapag ika ' y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan ka't bukas ibibigay..... Nalulugod siya sa taong nakakasakop ng isang tao, kaya & # 39 ; y mong! Over 40 reference books, including commentaries and study Bible notes y may na! Ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ay pareho ang mayama't mahirap, pagkat ang. Kilos, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila ng may unawa nagbubunga. Sa tunay niyang layon, si Yahweh ang iyong sarili three easy to!