Печать

Необхідний рівень знань певних шкільних дисциплін

Майбутній оператор комп’ютерного набору, секретар керівника повинен мати добрі знання з української та російської мов, основ інформатики. Бажано володіти добре іноземною (англійською) мовою.

Профессія секретаря належить до що найбільш затребуваний на ринку праці. Сьогодні потрібні і координатори, і діловоди, і адміністратори, і оператори, і консультанти. Вони працюють в приймальні керівника, в клініці, торгівельному залі, салоні краси. Уявлення про фірму в цілому часто залежить від роботи секретаря і його зовнішнього вигляду. На перший погляд, обов'язки цього співробітника зовсім нескладні, але професійний, організований, відповідальний секретар цінується на вагу золота!4

Психофізіологічні вимоги до професії

Оператор комп’ютерного набору, секретар керівника повинен мати гострий слух, вміти безпомилково сприймати і передавати інформацію.
 Фахово-істотним для роботи оператора комп’ютерного набору, секретаря керівника є добре розвинена увага. У секретарській діяльності періодично складаються ситуації, коли потрібно у стислий час знайти вирішення проблеми. Для цього секретар повинен сконцентруватись, а в разі необхідності – швидко перенести свою увагу на інший об’єкт. Людина цієї професії повинна вміти розподіляти увагу.
 Поряд з розподілом уваги робота оператор комп’ютерного набору, секретар керівника потребує стійкої зосередженості (концентрації) на виконанні особливих завдань: підготовці відповідальних службових документів за допомогою офісної техніки.
 5Оператор комп’ютерного набору, секретар керівника повинен уміти швидко зосередитись, щоб встигнути за короткий час зробити багато роботи.
 Визначити усі ці якості, знайти їх кількісне вираження і зіставити з показниками професійної придатності допоможе вам психолог.

Діловодство

Інтенсифікація економіки на основі науково-технічного прогресу, перехід на сучасні методи господарювання, автоматизація і комп’ютеризація інформаційних систем вимагають нових підходів до кваліфікації секретарських кадрів. Організаціям потрібні висококваліфіковані працівники. Сучасний діловод повинен не тільки досконало володіти офісним обладнанням, але й знати управлінський процес, бути обізнаним з усіма головними питаннями розвитку тієї галузі, в якій діє фірма, організація. У перспективі діловод буде брати на себе все більші функції щодо прийняття рішень і поступово стане кваліфікованим спеціалістом з адміністрування.
 У США, готуючи діловодів, яких називають “рожеві комірці”, особливу увагу звертають на ходу, міміку, стиль одягу, статуру, жести. Вважається, що діловод повинен досконало володіти мистецтвом створення враження.
 Приваблива сила професії діловода пояснюється різноманітністю його функцій, які неважко опанувати за порівняно короткий термін часу.
 Професія діловода поєднує в собі дві професії, які відрізняються своїми функціями, оператора комп’ютерного набору і секретаря керівника  який веде ділове листування, займається поточними справами окремої особи або установи._12
 Останнім часом посада діловода набула нового змісту, який суттєво відрізняється від традиційних уявлень про цю професію.

На яких посадах може працювати оператор комп’ютерного набору, секретар керівника

Оператор комп’ютерного набору, секретар керівника – це обличчя фірми, установи, організації. Людина цієї професії може працювати у державних, акціонерних, малих підприємствах, установах, аудиторських фірмах, фінансових органах, пов’язаних з комерційною та іншими видами діяльності. Спеціаліст з даного фаху може обіймати посади: секретаря-референта, секретаря керівника (організації, підприємства, установи), розподілювача робіт, секретаря, секретар-друкарки, секретаря-стенографіста, оператора комп’ютерного набору, працівника відділу кадрів (інспектора, завідуючого), завідуючого канцелярією.

В нашому ліцеї працюють кваліфіквані спеціалісти, які надають потрібні знання на належному рівні. Навчання призводиться в сучаснооб_13орудованому кабінеті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА

НОВИНИ

увага

Пошук

Календар свят України. Мова ділового спілкування