Психологічний супровід навчання та виховання будується, з урахуванням  особливостей навчального закладу, контингенту учнів, традицій і творчого потенціалу педагогічного колективу, на виборі індивідуального «маршруту» супроводу, тобто програм, спрямованих не лише на вирішення проблем і ускладнень, але й на їх запобігання.    В нашому ліцеї психологічна робота за своєю спрямованістю ділиться на три напрями:  робота з учнями; робота з педагогічним колективом; робота з батьками.

Головні завдання психологічної служби : вивчення та моніторинг індивідуально-типологічних, психологічних особливостей учнів; супровід навчально-виховного процесу; оптимізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників навчально-виховного процесу; консультування учасників навчально-виховного процесу;  сприяння повноцінному розвитку особистості вихованців, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку; профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку учнів.

 

Прочитано 2613 раз

ОГОЛОШЕННЯ

Новини

Пошук

Календар свят України. Мова ділового спілкування