Печать

Питання атестації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти Донецької області у 2018 році

 

Проводимо атестацію педагогічних працівників: крок за кроком - поради від методиста ліцея Сімаковой С.П. 

Структура портфоліо

 1. Титульна сторінка
 2. Розділ I. Загальна інформація про педагога
 3. Розділ II. Результати педагогічної діяльності
 4. Розділ III. Науково-методична робота
 5. Розділ IV. Виховна робота
 6. Розділ V. Досягнення педагога та його учнів.

Орієнтовна структура презентації

 • титульний аркуш: назва науково-методичної розробки, інформація про автора (фото, прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи), дата створення портфоліо;
 • мета і актуальність, теоретична база науково-методичної розробки;
 • зміст науково-методичної розробки: методи і засоби реалізації науково-методичної проблеми, авторські інноваційні ідеї;
 • результативність науково-методичної розробки: навчальні досягнення учнів протягом міжатестаційного періоду; підсумки анкетування батьків; конкретні приклади впровадження розробки в систему практичної роботи;
 • висновки.

Вимоги, яких слід дотримуватися під час створення презентації

 • Дизайн. Слід обирати розроблений або авторський дизайн, який відповідає меті та не відволікає від усної презентації.
 • Заголовки слайдів. Заголовки мають бути витримані в єдиному стилі (колір, шрифт, кегль). Крапку наприкінці заголовку ставити не потрібно.
 • Текст. Розмір і колір шрифту має бути зручним для читання з відстані 2-3 м. Підкреслювання не використовувати. Елементи списку відокремлювати крапкою з комою. Наприкінці списку обов’язково ставити крапку. Після двокрапки елементи списку записувати з маленької літери. У схемах текст форматувати по центру. У таблицях — за бажанням автора. Звичайний текст створювати без маркерів списку. Можна робити виділення іншим кольором, дотримуючись єдиного стилю.
 • Графіка. Використовувати чіткі зображення високої якості. Растрові зображення (у форматі .jpeg) заздалегідь обробляти у графічному редакторі для зменшення розміру файлу.
 • Анімація. Застосовувати лише за умови, коли вона не відволікає від змісту портфоліо, а унаочнює певний процес; якщо потрібно зачекати, щоб на екрані з’явилася підказка або відповідь.
 • Список літератури. Зазначити прізвище та ініціали автора в алфавітному порядку. Написати назву джерела (без лапок), поставити тире і вказати місце видання. Через двокрапку — назву видавництва (без лапок). Після коми зазначити рік видання. Для інтернет-ресурсів указати повну адресу у вигляді гіперпосилання.

Запитання

Відповідь

Підстава

Чи можна відмовитися від атестації?

Ні

Пункт 1.5 Типового положення про атестацію

Чи можна атестуватися без курсів підвищення кваліфікації педпрацівнику, який працює 3 роки після закінчення вузу?

Так

Пункт 1.8 Типового положення про атестацію

Чи можна атестуватися у 2018 році позачергово педпрацівнику, який атестувався у 2016 році?

Чи може змінюватися персональний склад атестаційних комісій протягом року?

Ні

Так

Пункт 1.9 Типового положення про атестацію

Пункт 2.8 Типового положення про атестацію

Чи подають педагоги заяви на чергову атестацію?

Ні

Пункт 3.1 Типового положення про атестацію

Чи мають право педагоги подавати заяви щодо присвоєння вищої кваліфікаційної категорії?

Так

Пункт 3.1 Типового положення про атестацію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини

ОГОЛОШЕННЯ

Пошук

Календар свят України. Мова ділового спілкування