11 січня 2019 р. в ліцеї відбувся педагогічний діалог «Інноваційні технології навчання в системі роботи педагога» за участю педпрацівників виробничої сфери та загальноосвітніх дисциплін з метою популяризації передового педагогічного досвіду, сучасних методів навчання, впровадження у практичну діяльність інноваційних форм роботи.

    Перед початком педагогічного діалогу методист ліцею Сімакова С.П. запропонувала кожному педпрацівнику самовиразитись у спілкуванні з таких такі питань:

     1. Які, на вашу думку, кінцеві результати педагогічної діяльності?

     2. У чому, на ваш погляд, полягає мотивація навчальної діяльності учнів? Які шляхи вирішення цього завдання ви вважаєте найрезультативнішими?

    3. Педагогіка співробітництва на уроці. Якими шляхами вона сьогодні здійснюється?

    4. Які інноваційні технології ви впроваджуєте у навчальну діяльність?

Наголосила, що велике значення при проведенні діалогу має загальна емоційна атмосфера, розстановка відповідних акцентів у матеріалі, у судженнях слухачів, почуття єдності двох або більше груп.

          

 

 

 

 

 

 

 

Голова методичної комісії  виробничої сфери Разбегаєва Ніна Миколаївна запропонувала до участі у діалозі викладачів та майстрів в/н виробничої сфери обговорити використання інноваційних технологій у навчально-виробничому процесі під час підготовки висококваліфікованих робітників.

Стосовно впровадження у практичну діяльність інноваційних форм роботи ознайомив педпрацівників викладач спецдисциплін  Захаров І.В. на прикладі електронного навчально-методичного комплексу. Це мультимедійний продукт, що містить систематизовані викладачем теоретичні, практичні й контрольні навчальні матеріали, побудовані на принципах наочності, доступності, інформаційності та відкритості. ЕНМК  дає змогу викладачу ефективно організувати самостійну роботу й суттєво активізувати діяльність учнів у процесі навчання.

           

 

 

 

 

 

 

 

Про методику оцінювання знань у учнів з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»  за допомогою використання методу квест розповів Михальчук Ю.А.

Майстер в/н Ліствіна З.О. вважає, що  використання новітніх педагогічних технологій таких як урок-гра дає можливість інженерно-педагогічним працівникам реалізувати основну мету уроку-підвищення ділових та професійних навичок учнів.

 Голова МК ЗОД Данілова А.М. розповідала що викладачі  загальноосвітніх  дисциплін  в системі своїй роботи застосовують численні інноваційні технології такі як:

 - інтерактивні технології;  - інформаційно-комунікаційні технології;

- технології диференційного навчання;  - проблемного навчання;

- ігрові технології та інші.  Підкреслила що «Впровадження інноваційних технологій  в навчально-виховний процес» ЦЕ  ВИМОГА ЧАСУ!

1. Кожен викладач  творець власної технології, бо головне -  результат, а не інновації собі по собі.

2. Творчість викладача породжує творчість учня.  Найефективніший той урок, на якому на всіх і на все вистачає часу й уваги, коли всім цікаво вчитись.

Показала наглядно практичне застосування інноваційних технологій  викладачів   Остапенко В.І., Орчелоти І,М. та Данілової А.М. й  нагадала , які кожен з  них  має творчі напрацювання. Своїми наробками поділилися  викладач української мови та літератури Бобильова В.І.та викладач історії Сіренко Є.О., які розповідали про декілька інтерактивних методів, які вони використовують  на  своїх уроках.

Викладач Сіренко Є.О продемонструвала презентацію з елементами інноваційних технологій, які вона використовує на своїх уроках. Вправи «Я роблю так..».

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

Використання педагогічних інновацій не самоціль. Це лише засіб досягнення максимально можливого результату.

Застосування цих технологій сприяє розвитку пізнавального інтересу учнів, інформаційному збагаченню та формуванню в них необхідних здібностей,

учні можуть не тільки пізнати, але й «швидко перевірити свої знання, виконати тренувальні завдання тощо.

 

 

Новини

ОГОЛОШЕННЯ

Пошук

Календар свят України. Мова ділового спілкування