Склад методичних комісій Костянтинівського професійного будівельного ліцею

Загальноосвітніх дисциплін:

Голова комісії    - Сіренко Елеонора Олександрівна

Члени комісії

 • Данілова Алла Михайлівна
 • Абрамов Володимир Іванович
 • Бобильова Владислава Ігорівна
 • Савенко Ірина Володимирівна
 • Остапенко Валентина Іванівна
 • Орчелота Ірина Миколаївна
 • Дрокін Володимир Олександрович
 • Сідельнікова Юлія Валеріївна

з виробничої сфери:

Голова комісії - Разбегаєва Міна Миколаївна
 
Члени комісії 
 • Бутрим Лариса Євгенівна
 • Попок Степан Петрович
 • Захаров Ігор Валентинович
 • Михальчук Андрій Юрійович
 • Світлична Валентина Василівна
 • Ліствіна Зоя Олексіївна
 • Григорян Надія Вікторівна
 • Амелін Вячеслав Олександрович

зі сфери побуту:

Голова комісії    - Кулакова Юлія Святославівна

Члени комісії    

 • Гризоглазова Альона Володимирівна
 • Карпенко Світлана Анатоліївна
 • Герасимов Віктор Павлович
 • Ольховик Валентина Миколаївна
 • Сидельнікова Ганна Віталіївна
 • Мороз Валентина Володимирівна
 • Моргунова Любов Іванівна
 • Шевченко Ольга Павлівна
 • Сімакова Світлана Петрівна

                    Положення про методичні комісії Костянтинівського професійного будівельного ліцею

1. Загальні положення

1.1. Методичні комісії (МК) – це структурний підрозділ методичної служби Костянтинівського вищого професійного училища, одна з форм методичної роботи, яка сприяє підвищенню рівня фахової майстерності педагога.
1.2. Методичні комісії створюються при наявності трьох та більше викладачів, майстрів виробничого навчання певного предмета (професії) або споріднених предметів (груп професій). Можливе створення міжпредметних (міжпрофесійних) циклових комісій у випадку, коли в Костянтинівському вищому професійному училищі менше трьох викладачів або майстрів виробничого навчання певного предмета (професії).
1.3. Методичні комісії створюються на навчальний рік. Керує роботою методичної комісії голова, який обирається членами методичної комісії з найбільш досвідчених викладачів, майстрів виробничого навчання. Він планує і організовує діяльність методичної комісії протягом навчального року. Персональний склад методичної комісії, а також кандидатура голови комісій затверджуються наказом директора на початку навчального року.
1.4. Засідання методичної комісії проводяться, як правило, щомісяця.
1.5. План роботи методичної комісії розробляється на навчальний рік, затверджується навчально-методичною радою Костянтинівського вищого професійного училища, погоджується директором.
1.6. Уся діяльність методичної комісії здійснюється за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків діагностичного вивчення професійної компетентності педагогічних працівників, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з концепцією розвитку Костянтинівського вищого професійного училища та цим Положенням. Передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного зростання професійного рівня педагогічних працівників і реалізації науково-методичної проблеми навчального закладу.
1.7. Зміст роботи методичної комісії має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.
1.8. У своїй роботі методичні комісії підзвітні навчально-методичній і педагогічній раді навчального закладу.

2. Завдання методичної комісії:

2.1. Удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної, методичної і фахової підготовки членів методичної комісії з метою надання якісної повної загальної середньої освіти та професійної підготовки відповідно до вимог державних стандартів.
2.2. Здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення педагогічних працівників.
2.3. Вивчення, впровадження кращого педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.
2.4. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності педагогів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.
2.5. Забезпечення засвоєння і впровадження інноваційних педагогічних і виробничих технологій в навчальний процес.

3. Зміст та основні напрями діяльності методичної комісії.

3.1. Розробка, розгляд, аналіз робочої навчально-програмної документації, внесення коректив та змін у навчальні програми з урахуванням регіонального компонента.
3.2. Вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, кращого досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи.
3.3. Проведення роботи з комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо.
3.4. Аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури.
3.5. Оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітніх дисциплін, теоретичного і виробничого навчання учнів.
3.6. Аналіз результатів перевірок професійно-технічного навчального закладу, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій із поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін.
3.7. Організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці і проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення.
3.8. Організація та проведення конкурсів фахової майстерності, олімпіад із предметів та професій, семінарів-практикумів, позанавчальних виховних заходів тощо.
3.9. Керівництво науково-дослідницькою роботою учнів (у системі Малої академії наук), впровадження проектної технології у навчально-виробничий процес Костянтинівського вищого професійного училища.
3.10. Сприяння написанню педагогічними працівниками навчальної літератури професійного спрямування.
3.11. Активна пропаганда, впровадження сучасних педагогічних, виробничих, інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес, сприяння інноваційній діяльності.
3.12. Подання пропозицій керівникам із поліпшення навчально-методичної роботи в Костянтинівському вищому професійному училищі, діяльності навчально-методичної ради, організації змісту атестації викладачів та майстрів виробничого навчання, їх роботи у міжатестаційний період.
3.13. Встановлення і розвиток творчих зв’язків і контактів з аналогічними підрозділами інших ПТНЗ, вищими навчальними закладами і науково-дослідницьких інститутів в інтересах вдосконалення своєї роботи.

4. Права методичної комісії:

4.1. Подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу.
4.2. Звертатися за консультаціями з проблем навчання та організації навчального процесу до заступників директора з навчально-виробничої роботи, навчальної роботи, навчально-виховної роботи.
4.3. Ставити питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності.
4.4. Подавати свої пропозиції під час проведення атестації викладачів та майстрів виробничого навчання.
4.5. Ставити питання про публікацію матеріалів про кращий досвід, накопичений в рамках методичної комісії.
4.6. Рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за межами навчального закладу, рівня фахової майстерності педагогів.

 

 

Прочитано 2077 раз Последнее изменение Вторник, 03 Марта 2020 09:33

ОГОЛОШЕННЯ

Новини

Пошук

Календар свят України. Мова ділового спілкування